Milí priatelia,

dúfame, že ste všetci zdraví. Situácia s “hnusobou” je v týchto dňoch naozaj vážna a mnohí máme úplne iné starosti, predsa len by sme Vám radi pripomenuli, že do 15.1.2021 (vrátane) môžte prihlásiť svojich psích zverencov do súťaží “Pracovný a výstavný pes roka 2020 KCHPS”. Pravidlá súťaží nájdete na web stránke klubu v podmenu Akcie klubu. Opatrenia proti “hnusobe” sa dotkli všetkých aspektov našej spoločnosti, kynologické akcie  nevynímajúc. Napriek značnej oklieštenosti pracovnej i výstavnej sezóny 2020 sa nakoniec konalo dostatočné množstvo výstav, skúšok a súťaží zastrešovaných či už našim klubom alebo aj inými organizáciami a to u nás i v zahraničí. Všetkých, ktorí svojich psíkov pripravovali a predvádzali by sme chceli vyzvať k tomu, aby sa do súťaží neváhali prihlásiť. Účasť v podobných súťažiach vnímame nielen ako prezentáciu konkrétneho handlera alebo vodiča a jeho zverenca, ale najmä ako prezentáciu sliedičov ako takých.

Každému, kto sa v uplynulom roku akokoľvek podieľal na organizácii klubových podujatí, úprimne ďakujeme. Vďaka je o to väčšia, že okolnosti neboli jednoduché a opatrenia jednoznačné. Do nového roku členom klubu prajeme “normalizáciu”, aby sme si bez výčitiek mohli okrem zdravia želať aj šťastie, lásku, úspechy v práci i v psiarstve a hlavne, aby sme sa mohli stretávať.

Výbor KCHPS

Viac o súťažiach tu:

Výstavný pes roka 2020 

Pracovný pes roka 2020