Víťazom súťaže VÝSTAVNÝ PES ROKA 2022 sa stal
pes plemena lagotto romagnolo
Solipse MIO TESORO
(maj. Jana Kadnárová)

Meno psa/suky Plemeno Majiteľ Celkový počet bodov Miesto celkovo Miesto v rámci plemena
Solipse MIO TESORO LR J. Kadnárová 1137 1. 1.LR
Lordsett GOOD VIBRATIONS ESS I. Baková, Mgr. 995 2. 1.ESS
PENELOPE Wavelet ŠVP V. Kyseľová 924 3. 1.ŠVP
Benton CALIFORNIA STORM WSS V. Janeková, Bc. 745 4. 1.WSS
Solipse ECCOLA MODICA LR J. Kadnárová 608 5. 2.LR
CARKA Jankina záhrada WSS V. Janeková, Bc. 573 6. 2.WSS
Fergie Ruthless ESS M. Chvojková, Mgr., MBA 541 7. 2.ESS
 ZAIRA zo Srnčej doliny ESS I. Baková, Mgr. 295 8. 3.ESS
Thestrup´s Special White Rose LR J. Kadnárová 270 9. 3.LR
Okej´s Always This Fashion WSS I. Blaho 249 10. 3.WSS
Viggo Ruthless ESS M. Chvojková, Mgr., MBA 240 11. 4.ESS
NYLIRAM CASTLES IN THE AIR WSS I. Blaho 209 12. 4.WSS
Solipse GIOIA DEL COLE LR J. Kadnárová 196 13. 4.LR
SANY zo Srnčej doliny ESS I. Baková, Mgr. 137 14. 5.ESS
BOBA Jankina záhrada WSS V. Janeková, Bc. 75 15. 5.WSS

Štatút súťaže „Výstavný pes roka“

Všeobecné informácie o súťaži, jej priebehu a vyhlasovaní výsledkov:

 • súťaž je vypísaná pre všetky plemená, ktoré združuje KCHPS a vyhodnocovanie prebieha celkovo za všetky plemená
 • do súťaže sa zarátavajú výstavy za kalendárny rok (od 1.januára príslušného roku do 31. decembra príslušného roku) usporiadané pod záštitou FCI a jej partnerskými kynologickými organizáciami (napr. KC)
 • jedinec s najvyšším počtom bodov získava titul „Výstavný pes roka KCHPS“, bude odmenený vecnou cenou a bude uvedený na web stránke KCHPS
 • víťazovi bude vecná cena odovzdaná oficiálne na najbližšej výstave organizovanej KCHPS v nasledujúcom roku
 • poradie všetkých prihlásených jedincov a výsledky súťaže budú uverejnené na web stránke KCHPS do 30 dní odo dňa uzávierky súťaže

Podmienky účasti na súťaži:

 • Jedinca môže do súťaže prihlásiť výlučne jeho majiteľ
 • Majiteľ prihláseného jedinca je člen KCHPS
 • Jedinec musí byť zapísaný v SPKP

Pravidlá súťaže:

 • Body získava pes za udelené známky, poradia, čakateľstvá a tituly
 • Do výsledkov sa započítavajú aj zahraničné výstavy.
 • Pri rovnosti bodov má prednosť jedinec s vyšším bodovým hodnotením z výstav organizovaných KCHPS a jedinec s dosiahnutým šampionátom krásy (JCH, CH, medzinárodné šampionáty)

Známka:

VN 3 body
N 2 body
V 5 bodov
VD 3 body
+ body za poradie
1. + 4 body
2. + 3 body
3. + 2 body
4. + 1 bod

Tituly základný kruh:

Víťaz triedy (oblastné výstavy) 2 body
Oblastný víťaz (oblastné výstavy) 3 body
CAJC, CAC (a jeho obdoby*) 5 bodov
r. CAC (a jeho obdoby*) 3 body
CACIB 15 bodov
r. CACIB 10 bodov
Národný víťaz, NV mladých, NV veterán 5 bodov
Klubový víťaz, KV mladých, Víťaz ŠV, Víťaz ŠV mladých 10 bodov
Európsky víťaz (EV), EV mladých, Svetový víťaz (SV), SV mladých 15 bodov
BOB junior 5 bodov
BOB veterán 5 bodov
BOB 15 bodov
BOS 10 bodov

Tituly záverečné súťaže:

1. miesto 2. miesto 3. miesto
BIG junior FCI 8 20 bodov 15 bodov 10 bodov
BIG FCI 8 25 bodov 20 bodov 15 bodov
Najkrajší pár psov/ najlepšia CHS ** 30 bodov 25 bodov 20 bodov
BIS baby, dorast, pracovný pes, veterán, čestnej triedy 15 bodov 10 bodov 5 bodov
BIS junior 25 bodov 20 bodov 15 bodov
BIS 50 bodov
Res BIS 30 bodov
BIS III. 20 bodov

Účasť na KV, ŠV + 10 bodov;  Kvalifikácia na Crufts + 10 bodov; Účasť na EV, SV + 20 bodov; víťazstvo v triede na Crufts + 10 bodov

*  obdoba titulu v zahraničí

**Súčet bodov sa vydelí na počet psov (napr. najlepšia CHS = 30 bodov / 3 psy, teda 1 pes získa 10 bodov)

Prihlasovanie so súťaže:

 • Prihlásiť jedinca do súťaže „Výstavný pes roka KCHPS“ je len do termínu uzávierky (15. januára nasledujúceho roku) súťaže
 • je potrebné zaslať kópie alebo scany:
  1. fotokópie preukazu o pôvode (PP), príloha k PP,
  2. fotokópie posudkových listov v prípade nezapísaného výsledku v PP alebo v prílohe k PP