Klub

NÁZOV ÚČTU:
KLUB CHOVATEĽOV POĽOVNÝCH SLIEDIČOV
ŠTEFÁNIKOVA 10
811 05 BRATISLAVA

IBAN: SK16 1100 0000 0026 2334 1257
SWIFT CODE: TATR SK BX
IČO: 31 785 778

Na tejto stránke sa momentálne pracuje.

Kontakty na jednotlivých členov výboru, kontrolóra a poradcov chovu nájdete v časti Výbor klubu a PCH