Klub

NÁZOV ÚČTU:
KLUB CHOVATEĽOV POĽOVNÝCH SLIEDIČOV
ŠTEFÁNIKOVA 10
811 05 BRATISLAVA

IBAN: SK16 1100 0000 0026 2334 1257
SWIFT CODE: TATR SK BX
IČO: 31 785 778

Organizácia chovu všetkých plemien psov teda i poľovníckych je odrazom spoločenskej, politickej ale i kultúrnej situácie na danom území v určitom čase. História chovu psov na našom území siaha až do rímskych čias možno ešte ďalej. Pochopiteľne v tomto období nemôžme hovoriť o organizovanej kynológii a už vôbec nie na úrovni klubov zastrešujúcich jednotlivé plemená alebo skupiny plemien.

K usporiadaniu poľovníckej kynológie, na princípoch ako ich poznáme dnes, došlo na území Slovenska až po vzniku Československej republiky v roku 1918. Zakladali sa kluby a spolky, ktoré združovali chovateľov rôznych plemien psov a koordinovali chov v rámci celej republiky.

V roku 1924 vznikol v Prahe Spolek chovatelů loveckých španělů neskôr, po rozšírení o ďalšie plemená, premenovaný na Klub chovatelů loveckých slídičů (ďalej aj „KCHLS“). Keď si otvoríte web stránku tohto klubu dozviete sa, že ide o najstarší klub v Českej republike. Túto spoločnú československú históriu pripomínam preto, že je z časti aj naša. Slovenskí chovatelia sa významnou mierou
podieľali na činnosti klubu a to po stránke chovateľskej, výcvikovej i spoločenskej.

Začiatkom 90-tych rokov minulého storočia začali medzi členmi KCHLS na Slovensku silnieť hlasy volajúce po založení samostatného klubu. V priebehu roka 1992 bol vznik nového klubu prerokovaný s príslušnými orgánmi Slovenského poľovníckeho zväzu, predsedníctvom KCHLS a bol odsúhlasený slovenskými členmi klubu. Následne sa 13.11.1992 v Nitre zišiel prípravný výbor v zložení Otto Csepy, Ing. Anton Gregorovič, Janka Jašková, Albín Luknár, Ing. Vlasta Nagyová, Marián Novák a Ing. Miroslav Stanovský, CSc. Výsledkom snaženia prípravného výboru bola ustanovujúca schôdza Klubu chovateľov poľovných sliedičov, ktorá sa uskutočnila 6.12.1992, čo je aj oficiálny dátum vzniku. Prvým predsedom sa stal Albín Luknár, podpredsedom Marián Novák, tajomníčkou Janka Jašková, ekonómom Ing. Anton Gregorovič, matrikárkou Ing. Vlasta Nagyová, výcvikárom Otto Csepy, hlavným poradcom chovu Ing. Miroslav Stanovský, CSc. a revízorom MVDr. Rastislav Domko. V tom čase klub zastrešoval plemená anglický kokeršpaniel, americký kokeršpaniel, anglický špringerpaniel, waleský špringeršpaniel a nemecký prepeličiar. V priebehu času sa niektoré z týchto plemien osamostatnili a vytvorili samostatné kluby no iné plemená naopak pribudli. Napríklad dnes veľmi početné plemená vodných psov boli v 90-tych rokoch pre našich chovateľov prakticky neznáme.

V súčasnosti má KCHPS vytvorené dve sekcie, a to sekciu sliedičov kam patria anglický špringeršpaniel, clumber španiel, field španiel, kooikerhondje, nemecký prepeličiar, waleský špringeršpaniel a sekciu vodných psov s americkým vodným španielom, írskym vodným španielom, lagotto romagnolo, portugalským vodným psom a španielskym vodným psom.

spracoval: Ing. Martin Sýkora

Kontakty na jednotlivých členov výboru, kontrolóra a poradcov chovu nájdete v časti Výbor klubu a PCH