Výbor KCHPS pozýva všetkých členov na členskú schôdzu klubu, ktorá sa uskutoční dňa 17.03.2024  o 10,30 h. v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene.

Pozvánka