Zoznam členov

Ak sa chcete stať členom klubu, je potrebné vyplniť online prihlášku. Po schválení prijatia za člena výborom klubu budete kontaktovaní matrikárkou emailom a vyzvaní na zaplatenie členského a zápisného poplatku do 14 dní od zaslania výzvy.

ONLINE PRIHLÁŠKA DO KLUBU

Členský poplatok je potrebné uhradiť do 31. januára príslušného roku na klubový účet (SK16 1100 0000 0026 2334 1257), kde do popisu transakcie uveďte meno člena, za ktorého sa poplatok uhrádza. Variabilný symbol pre členské je 20.

V prípade nezrealizovania platby do 31.1. príslušného roku musí byť člen opätovne prijatý výborom a hradí zápisný a členský poplatok.

Prosíme všetkých členov, ktorí uhradili členské na rok 2020 a nenašli sa v zozname členov, aby kontaktovali matrikárku Ing. Renátu Karolovú kvôli identifikácii platby.

Ev. č.  Priezvisko, Meno, Titl. Kraj Plemeno
237 19 Anovčinová Mária, Mgr. NR LR
892 07 Baková Ivana, Mgr. NR ASS
227 19 Baloghová Veronika KE
174 17 Beneš Juraj KE NP
254 20 Blaho Ivana TT WSS
245 19 Bokoč Marek KE NP
814 03 Borošová Oľga, Ing. PO WSS
152 16 Brezula Drahoš BA WSS
848 05 Bugár Pavel TT ASS
229 19 Buček Miroslav TT NP
108 14 Ciberej Juraj, prof. Ing. CSc. KE ASS
758 02 Cigáň Viliam NR ASS
243 19 Černáková Monika BB LR
145 16 Dadaj Vladimír, Ing. PO ASS
891 07 Domonkoš Peter KE ASS
252 19 Dzuríková Lenka, Bc. KE ASS
123 15 Fabian Branko TT ASS
208 18 Ferková Lenka, Mgr., PhD. BA PVP
139 15 Filo Ján BB WSS
890 07 Fodor Jozef, Ing. NR LR
936 08 Folťan Milan BA NP
133 15 Fuchs Jakub PO NP
253 20 Fuka Tomáš TT NP
231 19 Glezgo Peter, Ing. BB NP
250 19 Harničarová Zuzana BA NP
048 11 Haršáni Pavol TT ASS
211 18 Haršániová Tatiana TT ASS
255 20 Hrušecký Štefan TT ASS
699 00 Hrúzik Miloš, Bc. NR WSS
094 14 Hudák Jakub, JUDr. BA WSS
222 19 Hudáková Veronika TT ŠVP
148 16 Chrenko Ján NR ASS
192 18 Chvojková Maryna, Mgr., MBA TT ASS
220 18 Chvojka Stanislav TT ASS
162 17 Iglódyová Adriana, MVDr. PhD. KE ASS
158 17 Izakovič Daniel BA NP
225 93 Janek Ľudovít, MUDr TT WSS
622 98 Janeková Jana, Mgr. TT WSS
226 93 Janeková Viera, Bc. TT WSS
217 18 Jesenický Rastislav BA ASS
067 12 Kadnárová Jana BA LR
157 17 Karolová Renáta, Ing. KE ASS
142 16 Kobulnický Pavol Ing. KE NP
199 18 Kolenič Branislav TT NP
135 15 Kozmann Tibor Ing. KE WSS
228 19 Križanová Monika, Mgr. BA LR
194 18 Krúpa Tomáš, MVDr. ZA ASS
203 18 Krupa Tomáš BB WSS
239 19 Kurt Peter BA LR
057 11 Kyseľová Viktória BB ŠVP
196 18 Laczko Ladislav NR WSS
800 03 Laš Milan, Ing. ZA NP
171 17 Lazar Jozef, Ing. KE ASS
170 17 Lazar Jozef, ml. KE ASS
067 93 Lazar Peter, doc., MVDr., PhD. KE ASS
037 10 Lechman Marián KE ASS, NP
165 17 Lipták Peter Ing. NR LR
063 12 Liptáková Iveta Mgr. NR LR
236 19 Líšková Andrea, Bc. BA Kooikerhondje
167 17 Luciak Ivan BA ASS
198 18 Macháčková Katarína, MUDr. BA WSS
218 18 Malík Štefan, Mgr. ZA WSS
193 18 Marcin Ján, Ing. KE ASS
251 19 Markuš Marek ZA NP
143 16 Masarovič Peter BA NP
095 14 Mathernyová Patrícia, Ing. BA WSS
131 15 Matula Jaroslav BA NP
121 15 Mederi Roland, Ing. BB NP
136 15 Medviď Miloš PO WSS
176 17 Miklušáková Melita BB LR
456 96 Mistrík Ondrej BA WSS
195 18 Mistríková Elvíra BA WSS
077 12 Mladšíková Andrea KE WSS
103 14 Molnárová Viera PO WSS
117 15 Nemlahova Marta TN LR
226 19 Nováková Zuzana, Ing. KE NP
204 18 Olejár Daniel, Ing. ZA NP
224 19 Ondrejka Marek TT WSS
202 18 Otrubčiaková Radka TN WSS
147 16 Pacalaj Patrik BB NP
238 19 Pavlík Rudolf TT WSS
119 15 Pádivá Alexandra BA LR
247 19 Páleník Adam NR NP
159 17 Perina Marián BA NP
225 19 Pisková Katarína KE ASS
106 14 Pivko Ivan ZA NP
660 99 Plavý Rastislav, Ing. BA ASS
155 17 Podbieľančíková Michaela ZA WSS
210 11 Poljak Vladimír, Ing. TT
241 19 Požárová Tatiana BA LR
200 18 Salagovič Roman KE NP
178 17 Skokanová Barbora NR NP
214 18 Slávik Pavol, Mgr. ZA ASS
246 19 Sláviková Mária, MUDr. ZA WSS
110 14 Sýkora Martin, Ing. NR NP
223 19 Šalamonová Dominika PO ASS
007 08 Šedivý Rastislav BA ASS
230 19 Špavor Ján ZA NP
088 13 Špirko Marek PO NP
232 19 Šuchta Marcel KE NP
010 08 Šustek Pavel TT WSS
206 18 Šušor Juraj BB NP
030 09 Tomečko Marian, MUDr. PO WSS
190 17 Uhliarik Miloš TN NP
233 19 Vranová Silvia BA ASS
186 17 Vrbenský Ján, Ing. ZA NP
144 16 Zattoviczová Eleonóra NR LR
242 19 Zelizňák Marián, Ing. KE NP