Zoznam členov

Ak sa chcete stať členom klubu, je potrebné vyplniť online prihlášku. Po schválení prijatia za člena výborom klubu budete kontaktovaní matrikárom klubu emailom a vyzvaní na zaplatenie členského a zápisného poplatku do 14 dní od zaslania výzvy.

ONLINE PRIHLÁŠKA DO KLUBU

Členský poplatok je potrebné uhradiť do 31. januára príslušného roku na klubový účet (SK16 1100 0000 0026 2334 1257), kde do popisu transakcie uveďte meno člena, za ktorého sa poplatok uhrádza. Variabilný symbol pre členské je 20.

V prípade nezrealizovania platby do 31.01. príslušného roku musí byť člen opätovne prijatý výborom a hradí zápisný a členský poplatok.

Prosíme všetkých členov, ktorí uhradili členské na rok 2023 a nenašli sa v zozname členov, aby kontaktovali matrikára Ing. Matúša Kohúta kvôli identifikácii platby.

–>–>

Ev. č.  Priezvisko, Meno, Titl. Kraj Plemeno
303 21 Albrecht Andrea BA LR
237 19 Anovčinová Mária, Mgr. TT LR
338 22 Antálek Miroslav TT ASS
305 21 Bako Milan, Ing. NR NP
280 20 Bako Roman NR ASS
892 07 Baková Ivana, Mgr. NR ASS
298 21 Balala Mário ZA WSS
334 22 Baniari Miroslav BB NP
814 03 Baranovičová Oľga, Ing. PO WSS
355 23 Baroková Melánia, PhDr. MPH BA WSS
346 22 Bažík Rastislav TT NP
350 22 Belička Peter NR NP
174 17 Beneš Juraj KE NP
340 22 Bělunek Aleš TT NP
389 23 Bibeň Michal NR NP
300 21 Bíro Gabriel, Ing. NR NP
368 23 Blaho Ivana TT WSS
293 21 Bleho Erik NR NP
257 20 Bohušová Zuzana ZA PVP
245 19 Bokoč Marek KE NP
306 21 Boskovič Jozef BA PVP
152 16 Brezula Drahoš BA WSS
304 21 Broš Jaroslav TT NP
848 05 Bugár Pavel TT ASS
357 23 Burian Milan BA ASS
758 02 Cigáň Viliam NR ASS
286 20 Cviček Juraj, Ing. ZA WSS
243 19 Černáková Monika BB LR
349 22 Černok Milan, Ing. BB NP
359 23 Čurlík Ján, doc. MVDr. PhD. PO NP
351 22 Danišek Juraj ZA WSS
260 20 Demeter Daniel Ing. BB NP
891 07 Domonkoš Peter KE ASS
353 22 Drábik Peter BA PVP
267 20 Drozdová Ľubomíra TN LR
284 20 Dulík Martin TT LR
252 19 Dzuríková Lenka, Bc. KE ASS
330 22 Fabrici Ján KE ASS
208 18 Ferková Lenka, Mgr., PhD. BA PVP
139 15 Filo Ján BB WSS
394 23 Fitzová Miroslava BA NP
384 23 Flamíková Jana NP
890 07 Fodor Jozef, Ing. NR LR
936 08 Folťan Milan BA NP
385 23 Fujerníková Marušincová Patrícia ZA NP
253 20 Fuka Tomáš TT NP
343 22 Fülöp Viktor NR WSS
292 21 Gabris Ján BB NP
325 22 Geciová Miriam PO NP
231 19 Glezgo Peter, Ing. BB NP
358 23 Grom Tomáš TN SSS
369 23 Grušovský Štefan, JUDr. KE NP
299 21 Hajníková Alexandra PO WSS
308 22 Hajzoch Milan BA NP
363 23 Hambálková Nina TT PVP
250 19 Harničarová Zuzana BA NP
048 11 Haršáni Pavol TT ASS
211 18 Haršániová Tatiana TT ASS
366 23 Held Marko TT NP
324 22 Hloska Peter TR NP
373 23 Holecová Michaela NR WSS
272 20 Holényi Štefan TT NP
255 20 Hrušecký Štefan TT ASS
379 23 Hrúzik Miloš, Bc. NR WSS
003 08 Hrúzová Veronika, MVDr. NR ASS
094 14 Hudák Jakub, JUDr. BA WSS
148 16 Chrenko Ján NR ASS
192 18 Chvojková Maryna, Mgr., MBA TT ASS
220 18 Chvojka Stanislav TT ASS
162 17 Iglódyová Adriana, MVDr. PhD. KE ASS
395 23 Ivanko Jozef ZA WSS
375 23 Izakovič Daniel BA NP
225 93 Janek Ľudovít, MUDr. TT WSS
622 98 Janeková Jana, Mgr. TT WSS
226 93 Janeková Viera, Bc. TT WSS
295 21 Jesenický Rastislav BA ASS
344 22 Jirsák Peter BA ŠVP
067 12 Kadnárová Jana BA LR
313 22 Kalmar Róbert BA NP
157 17 Karolová Renáta, Ing., PhD. KE ASS
339 22 Keszeg Márk NR KOOI
258 20 Kohút Matúš Ing. KE LR
289 21 Kohútová Ivana KE LR
323 22 Kollárová Paulína BA WSS
199 18 Kolenič Branislav TT NP
365 23 Konečník Ivan TT WSS
285 20 Kováč Marián, Ing. NR ASS
248 19 Kováčik Michal ZA NP
378 23 Kozmann Tibor Ing. KE WSS
382 23 Krajčiová Zuzana BA LR
319 22 Križanová Katarína BA LR
311 22 Križanová Monika BA LR
194 18 Krupa Tomáš, MVDr. ZA ASS
203 18 Krupa Tomáš, Ing. BB WSS
347 22 Kučerák Roman TN LR
380 23 Kučírek Martin ASS
360 23 Kudláč Peter, JUDr. BA LR
327 22 Kurová Hirnerová Katarína, Mgr. BA NP
239 19 Kurt Peter BA LR
377 23 Kuťková Renáta NR ŠVP
057 11 Kyseľová Viktória BB ŠVP
170 17 Lazar Jozef, MVDr. KE ASS
067 93 Lazar Peter, doc., MVDr., PhD. KE ASS
037 10 Lechman Marián KE ASS, NP
361 23 Lengeňová Lucia, Ing. KE ASS
165 17 Lipták Peter Ing. NR LR
063 12 Liptáková Iveta Mgr. NR LR
387 23 Longauerová Lucia BB PVP
198 18 Macháčková Katarína, MUDr. BA WSS
251 19 Markuš Marek ZA NP
191 17 Marmanová Jana, Mgr., Dis art. TN PVP
143 16 Masarovič Peter BA NP
381 23 Maxinová Sára NP
302 21 Mederi Peter, Ing. BB NP
121 15 Mederi Roland, Ing. BB NP
393 23 Melicherová Božena TN LR
348 22 Mellen Martin, doc. Ing. PhD. NR WSS
390 23 Mihálik Peter ZA NP
176 17 Miklušáková Melita BB LR
309 22 Minková Zuzana BB LR
195 18 Mistríková Elvíra BA WSS
077 12 Mladšíková Andrea KE WSS
376 23 Moleková Eva KE ASS
364 23 Mosná Barbora PVP
117 15 Nemlahová Marta TN LR
226 19 Nováková Zuzana, Ing. KE NP
317 22 Ohrádková Denisa BB LR
204 18 Olejár Daniel, Ing. ZA NP
224 19 Ondrejka Marek TT WSS
326 22 Ostrožanská Lucia, Bc. TT NP
202 18 Otrubčiaková Radka TN WSS
316 22 Óváry Tomáš KE LR
147 16 Pacalaj Patrik BB NP
276 20 Panis Anton, Mgr. ZA ASS
333 22 Pavlík Rudolf TT WSS
287 21 Pavlíkovská Katarína, Ing. BA WSS
401 23 Pekarová Katarína BA LR
159 17 Perina Marián BA NP
397 23 Piešťanský Miloslav TN WSS
225 19 Pisková Katarína KE ASS
106 14 Pivko Ivan ZA NP
163 17 Pivoňková Federika, Bc. KE ASS
660 99 Plavý Rastislav, Ing. BA ASS
383 23 Pohuba Lukáš TN WSS
210 11 Poljak Vladimír, Ing. TT
392 23 Polomský Peter PO LR
314 22 Posluchová Eva ZA CS
354 23 Potančoková Viera ZA LR
241 19 Požárová Tatiana BA LR
342 22 Radovanovic Danica TT LR
374 23 Rakovický Peter NR NP
399 23 Repaský Stanislav NR KOOI
312 22 Sabo Pavol KE WSS
200 18 Salagovič Roman KE NP
297 21 Salanci Ľubomír, RNDr. NR WSS
362 23 Sasáková Naďa, MVDr. KE ASS
331 22 Siváková Beáta BA WSS
214 18 Slávik Pavol, Mgr. ZA ASS
335 22 Sláviková Mária, MUDr. ZA WSS
321 22 Slobodová Rebeka BA PVP
318 22 Slosarčíková Katarína PO LR
398 23 Strachota Miroslav BA NP
110 14 Sýkora Martin, Ing. NR NP
223 19 Šalamonová Dominika PO ASS
275 20 Šaro Ivan, Mgr. PO KOOI
274 20 Šarová Lucia, PhDr. PO KOOI
370 23 Ščibrányová Veronika BA LR
007 08 Šedivý Rastislav BA ASS
352 22 Šimko Marek TT NP
315 22 Šimorová Jana TT LR
282 20 Šišolák Štefan BA WSS
113 14 Škorupa Štefan BB IWS
232 19 Šuchta Marcel KE NP
283 20 Šulgan Tomáš ZA NP
400 23 Švarc Šterbáková Viktória PO LR
281 20 Tegi Ľuboš KE ASS
030 09 Tomečko Marian, MUDr. PO WSS
288 21 Tordaji Stanislav BA NP
341 22 Tóth Ján, Ing. PhD. NR WSS
332 22 Tóthová Veronika, Bc. BA WSS
269 20 Turinský Pavel KE NP
190 17 Uhliarik Miloš TN NP
372 23 Vaňová Anna NR WSS
371 23 Vargová Nela, MUDr. KE ASS
233 19 Vranová Silvia BA ASS
186 17 Vrbenský Ján, Ing. ZA NP
259 20 Wágner Jozef TT WSS
144 16 Zattoviczová Eleonóra NR LR
386 23 Zelizňák Marián, Ing. KE NP
270 20 Zelíska Juraj NR NP
356 23 Zorgovská Gabriela, Mgr.art. BA KOOI

aktualizované  11.09.2023