Zdravím Vás priatelia,

tak ako vždy v tomto čase, väčšina z nás už spriada plány na nasledujúcu kynologickú sezónu. Aby sa Vám lepšie spriadalo, nižšie uvádzam návrh klubových podujatí v takom rozsahu, ako bol zaslaný kancelárii SPK. Veľké zmeny nepredpokladám, ale nedávne obdobie nás naučilo, že okolnosti sú nevyspytateľné. Rovnako ako po minulé roky zdôrazňujem, že plán je možné v prípade záujmu zo strany členov doplniť. Napríklad v minulom roku sme plán, vďaka aktivite nášho člena Petra Beličku, rozšírili o veľmi vydarené a príjemné klubové všestranné skúšky s udeľovaním CACT. Pre splnenie výkonovej podmienky chovnosti je stále možné využiť inštitút spolupráce s OPK, len upozorňujem na dodržanie všetkých podmienok tejto spolupráce.

Opätovne dávam do pozornosti prihlasovanie do súťaží o pracovného a výstavného psa za rok 2023, a tiež úhradu členského na rok 2024.

Sliedičom a vodným psom zdar!

Martin Sýkora

 

Dátum                  Druh podujatia a miesto

6.4.2024                 CHSPS  –  Šaľa (Hájske)

20.4.2024               Klubová výstava (CAJC, JCC, CAC, CC, r. CAC, KV, KVM) – Pezinok (Viničné)

máj 2024                Klubový deň (miesto neurčené)

jún 2024                 Výcvikový deň (miesto neurčené)

14.7.2024                FSMP (CCT) – Košice-okolie

10.8.2024               JSMPaR (CACT, CCT) – Piešťany

23. a 24.8.2024     MKL, VSMPa R (CACT, CCT) – Košice-okolie

28.9.2024               Špeciálna výstava  (CAJC, JCC, CAC, CC, r. CAC, VŠV, VŠVM) – Košice

12.10.2024              LSMPaR (CACT, CCT) – Zlaté Moravce