Medzi každoročné akcie klubu patria už tradične 2 výstavy, a to klubová a špeciálna, ďalej skúšky podľa skúšobného poriadku malých plemien a retrieverov a pre uchovnenie potrebná Kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky.
Viac o týchto akciách sa dozviete v záložkách Výstavy, Skúšky a Iné.