Víťazom súťaže VÝSTAVNÝ PES ROKA 2019 sa stal
pes plemena lagotto romagnolo
Solipse TI AMO EROS
(maj. Jana Kadnárová)

Meno psa/suky Plemeno Majiteľ Celkový počet bodov Miesto
Solipse TI AMO EROS LR J.Kadnárová 933 1
Solipse FANTASTICO O.MUTI LR J.Kadnárová 880 2
Solipse TI AMO LAURA LR J.Kadnárová 672 3
BOBA Jankina záhrada WŠŠ V.Janeková, Bc. 639 4
IBIZA Wavelet ŠVP V.Kyseľová 636 5
Gleska for Real LR J.Kadnárová 544 6
Solipse GIOIA DEL COLLE LR J.Kadnárová 504 7
Benton CALIFORNIA STORM WŠŠ V.Janeková, Bc. 340 8
Nyliram Twist to Minebea WŠŠ O. Borošová, Ing. 130 9

Štatút súťaže „Výstavný pes roka“

Všeobecné informácie o súťaži, jej priebehu a vyhlasovaní výsledkov:

 • súťaž je vypísaná pre všetky plemená, ktoré združuje KCHPS a vyhodnocovanie prebieha celkovo za všetky plemená
 • do súťaže sa zarátavajú výstavy za kalendárny rok (od 1.januára príslušného roku do 31. decembra príslušného roku) usporiadané pod záštitou FCI a jej partnerskými kynologickými organizáciami (napr. KC)
 • jedinec s najvyšším počtom bodov získava titul „Výstavný pes roka KCHPS“, bude odmenený vecnou cenou a bude uvedený na web stránke KCHPS
 • víťazovi bude vecná cena odovzdaná oficiálne na najbližšej výstave organizovanej KCHPS v nasledujúcom roku
 • poradie všetkých prihlásených jedincov a výsledky súťaže budú uverejnené na web stránke KCHPS do 30 dní odo dňa uzávierky súťaže

Podmienky účasti na súťaži:

 • Jedinca môže do súťaže prihlásiť výlučne jeho majiteľ
 • Majiteľ prihláseného jedinca je člen KCHPS
 • Jedinec musí byť zapísaný v SPKP

Pravidlá súťaže:

 • Body získava pes za udelené známky, poradia, čakateľstvá a tituly
 • Do výsledkov sa započítavajú aj zahraničné výstavy.
 • Pri rovnosti bodov má prednosť jedinec s vyšším bodovým hodnotením z výstav organizovaných KCHPS a jedinec s dosiahnutým šampionátom krásy (JCH, CH, medzinárodné šampionáty)

Známka:

VN 3 body
N 2 body
V 5 bodov
VD 3 body
+ body za poradie
1. + 4 body
2. + 3 body
3. + 2 body
4. + 1 bod

Tituly základný kruh:

Víťaz triedy (oblastné výstavy) 2 body
Oblastný víťaz (oblastné výstavy) 3 body
CAJC, CAC (a jeho obdoby*) 5 bodov
r. CAC (a jeho obdoby*) 3 body
CACIB 15 bodov
r. CACIB 10 bodov
Národný víťaz, NV mladých, NV veterán 5 bodov
Klubový víťaz, KV mladých, Víťaz ŠV, Víťaz ŠV mladých 10 bodov
Európsky víťaz (EV), EV mladých, Svetový víťaz (SV), SV mladých 15 bodov
BOB junior 5 bodov
BOB veterán 5 bodov
BOB 15 bodov
BOS 10 bodov

Tituly záverečné súťaže:

1. miesto 2. miesto 3. miesto
BIG junior FCI 8 20 bodov 15 bodov 10 bodov
BIG FCI 8 25 bodov 20 bodov 15 bodov
Najkrajší pár psov/ najlepšia CHS ** 30 bodov 25 bodov 20 bodov
BIS baby, dorast, pracovný pes, veterán, čestnej triedy 15 bodov 10 bodov 5 bodov
BIS junior 25 bodov 20 bodov 15 bodov
BIS 50 bodov
Res BIS 30 bodov

Účasť na KV, ŠV + 10 bodov;  Kvalifikácia na Crufts + 10 bodov; Účasť na EV, SV + 20 bodov; Účasť na Crufts + 20 bodov; víťazstvo v triede na Crufts + 10 bodov

Šampionáty šteniat a dorastu + 10 bodov, šampionáty mladých a dospelých + 20 bodov, medzinárodné šampionáty + 50 bodov

*  obdoba titulu v zahraničí

**Súčet bodov sa vydelí na počet psov (napr. najlepšia CHS = 30 bodov / 3 psy, teda 1 pes získa 10 bodov)

Prihlasovanie so súťaže:

 • Prihlásiť jedinca do súťaže „Výstavný pes roka KCHPS“ je len do termínu uzávierky (15. januára nasledujúceho roku) súťaže
 • je potrebné zaslať kópie alebo scany:
  1. fotokópie preukazu o pôvode (PP), príloha k PP,
  2. fotokópie posudkových listov v prípade nezapísaného výsledku v PP alebo v prílohe k PP