Výbor a PCH

  • Člen výboru – správa webu:  p. Andrea Mladšíková, Košice

JUDr. Jakub Hudák, Bratislava

NEMECKÝ PREPELIČIAR:
Ing. Martin Sýkora, Hlavná 591, 951 76 Tesárske Mlyňany,
mobil: 0918 333 573, e-mail: martin.sykora@lesy.sk

ANGLICKÝ ŠPRINGERŠPANIEL:
MVDr. Adriana Iglódyová, PhD., Húskova 81, 040 23 Košice
mobil 0907 611 831, e-mail: a.iglodyova@gmail.com

WELSH ŠPRINGERŠPANIEL a ostatné plemená zastrešené KCHPS – FCI skupina 8 sekcia 2 „SLIEDIČE“ :
Ing. Oľga Baranovičová, Nižný Kručov 80, 093 01 Vranov nad Topľou
mobil: 0905 712 360, e-mail: baranovicovao@gmail.com

LAGOTTO ROMAGNOLO:
Mgr. Iveta Liptáková, Stredná 655, 956 31 Krušovce
mobil: 0905 168 972, e-mail: poradcachovuvodnepsy@gmail.com

PORTUGALSKÝ VODNÝ PES, ŠPANIELSKÝ VODNÝ PES a ostatné plemená zastrešené KCHPS – FCI skupina 8 sekcia 3 „VODNÉ PSY“ :
Mgr. Viktória Debnárová, Bacúrov 72, 962 61 Bacúrov
mobil:  0907 065 727, e-mail: viktoriakyselova@gmail.com