Poplatky

NÁZOV ÚČTU:
KLUB CHOVATEĽOV POĽOVNÝCH SLIEDIČOV, ŠTEFÁNIKOVA 10, 811 05 BRATISLAVA

IBAN: SK16 1100 0000 0026 2334 1257
SWIFT CODE: TATR SK BX
IČO: 31 785 778

Zápisné a členské:

 • zápisné 5 € (variabilný symbol 10)
 • členské pre člena SPZ  9 € (variabilný symbol 20)
 • členské pre nečlena SPZ (kolektívny člen) 12 € (variabilný symbol 20)
 • členské pre invalidných dôchodcov znížené o 50 % (variabilný symbol 20)

Pri úhrade zápisného a členského prosíme uvádzajte oba variabilné symboly, t.j. 1020

Poplatky pri uchovnení jedinca:

 • kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky 5 € (variabilný symbol 30)– platí sa pred zaslaním prihlášky na kontrolu

Poplatky za chovateľskú činnosť:

 • vystavenie odporúčania na párenie psom (do 10 dní) 10 € (variabilný symbol 40) – platí majiteľ suky
 • vystavenie expresného odporúčania na párenie psom (do 2 dní) 20 € (variabilný symbol 50) – platí majiteľ suky
 • krytie so psom uchovneným v KCHPS v majetku nečlena klubu 20 € (variabilný symbol 90)– platí majiteľ suky
 • krytie na výnimku 40 €(variabilný symbol 110)

Poplatky pri uchovnení jedinca:

 • kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky 20 € (variabilný symbol 30)– platí sa pred zaslaním prihlášky na kontrolu
 • uchovnenie jedinca 100 € (variabilný symbol 100) – platí sa pred zaslaním dokumentov poradcovi chovu

Poplatky za chovateľskú činnosť:

 • vystavenie odporúčania na párenie so psom (do 10 dní) 100 € (variabilný symbol 40)– platí majiteľ suky
 • vystavenie expresného odporúčania na párenie so psom (do 2 dní) 150 € (variabilný symbol 50) – platí majiteľ suky
 • krytie na výnimku 100 € (variabilný symbol 110)
 • zaradenie chovného jedinca nečlena klubu do zoznamu chovných jedincov na web stránke klubu 50 € ročne (variabilný symbol 120)