Nachádzate sa na:-FAQ
FAQ2019-08-07T11:11:03+00:00
Doviezol som si psa zo zahraničia, ako mám postupovať?2019-08-10T12:17:18+00:00

Pri dovezení jedinca s Preukazom o pôvode, by ste od chovateľa mali dostať Export pedigree – exportný preukaz o pôvode, ktorý potrebujete pri registrácii. Psy, ktoré patria pod náš klub, sa zapisujú v plemennej knihe, ktorú vedie Slovenský poľovnícky zväz.

  1. potrebujete navštíviť Vášho veterinára, ktorý Vám potvrdí totožnosť psa na tlačive – Potvrdenie o kontrole totožnosti psa, ktoré nájdete na stránke SPZ (https://polovnictvo.sk/index.php?option=com_attachments&task=download&id=346)
  2. Následne tento potvrdený dokument a Exportný preukaz o pôvode (originál) zasielate DOPORUČENE na adresu:
    • Plemenná kniha SPZ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava

Originál exportného preukazu o pôvode so zápisom SPKP (Slovenská plemenná kniha psov) zasiela sekretariát späť majiteľovi psa na dobierku.

Môžem chovať aj ako nečlen klubu?2019-08-10T12:00:06+00:00

Ako nečlen máte možnosť chovať klubom zastrešené plemená – podrobujete sa Chovateľskému poriadku rovnako ako člen klubu, avšak za chovateľskú činnosť uhrádzate poplatky ako nečlen klubu.

Suka porodila šteniatka, ako postupovať ďalej?2019-08-10T11:55:20+00:00

Ak suka vrhla šteniatka, do 10 dní po ich narodení zasielate tlačivo Hlásenie vrhu šteniec (na stiahnutie nájdete  v záložke TLAČIVÁ) poradcovi chovu a taktiež majiteľovi krycieho psa.

Následne vypĺňate Prihlášku na zápis šteniec, ktorú zašlete príslušnému poradcovi chovu na potvrdenie. Pred zaslaním Prihlášky na zápis šteniec musia byť šteniatka čipované.

V Prihláške na zápis šteniec uvádzate najprv mená psov, potom súk. V prípade, že šteňa bude vyvezené (predané) mimo Slovenskej republiky, vyplňujete aj údaj „Nadobúdatelia šteniec“, kde uvediete presné meno a priezvisko a kompletnú adresu nadobúdateľa, inak to nie je potrebné vyplňovať.

Čo v prípade, ak sučka nezostala gravidná?2019-08-10T11:56:27+00:00

Ak sa suka nezostala gravidná, ste povinný túto skutočnosť ohlásiť príslušnému poradcovi chovu a majiteľovi krycieho psa do 75 dní po uskutočnenom párení.

V prípade neúspešného párenia (suka nezostala gravidná) alebo v prípade narodenia iba jedného šteniatka môžete požiadať o náhradné párenie. Odporúčanie na náhradné párenie si vyžiadate u príslušného poradcu chovu, jeho vystavenie je bez poplatku.

 

Mám vystavené Odporúčanie na párenie, ale chcem použiť iného krycieho psa.2019-08-10T11:38:26+00:00

V prípade, ak Vám bolo vystavené odporúčanie na párenie a svoju voľbu krycieho psa ste medzičasom zmenili, je potrebné znovu požiadať o vystavenie nového odporúčania na párenie (Pozri Ako žiadať o tzv. krycí list).

Suka sa mi začala hárať skôr, chcel by som kryť.2019-08-10T11:35:41+00:00

V takomto prípade môžete požiadať o vystavenie expresného odporúčania, ktoré je zaslané do 2 pracovných dní. Expresné odporúčanie na párenie Vám vystaví príslušný poradca chovu na základe písomnej žiadosti (žiadosť na stiahnutie nájdete  v záložke TLAČIVÁ)  zaslanej poštou alebo elektronicky spolu s dokladom o zaplatení poplatku za vystavenie expresného odporúčania na párenie.

Ako žiadať o tzv. “krycí list” (Odporúčanie na párenie)?2019-08-10T11:29:33+00:00

Pokiaľ ste majiteľom chovnej suky, doporučujeme Vám požiadať si o vystavenie krycieho listu s dostatočným predstihom. Odporúčanie na párenie Vám vystaví príslušný poradca chovu na základe písomnej žiadosti (žiadosť na stiahnutie nájdete  v záložke TLAČIVÁ)  zaslanej poštou alebo elektronicky spolu s dokladom o zaplatení poplatku za vystavenie odporúčania na párenie.

Poradca chovu Vám Odporúčanie na párenie vystaví a zašle do 10 pracovných dní.

Aký je postup pri uchovňovaní môjho psa?2019-08-10T11:15:48+00:00

Jedinec musí mať splnené všetky chovné podmienky, ktoré sú dané pre dané plemeno. Po splnení týchto podmienok chovnosti zašlete všetky potrebné dokumenty na adresu príslušného poradcu chovu:

  • originál preukazu o pôvode psa
  • kópie výstavných posudkov
  • kópie rozhodcovských tabuliek zo skúšok
  • DNA profil jedinca
  • potvrdenia/certifikáty o zdravotných testoch
  • žiadosť o zapísanie do registra chovných jedincov podpísanú majiteľom jedinca

Poradca chovu do preukazu o pôvode (časť Poznámky) pečiatkou a vlastnoručným podpisom potvrdí splnenie podmienok chovnosti a zašle originál preukazu o pôvode na plemennú knihu spolu so žiadosťou o zapísanie do registra chovných jedincov do 10 pracovných dní od obdržania všetkých potrebných dokumentov.

Jedinec je do chovu zaradený až po jeho zapísaní v plemennej knihe ako CHOVNÝ.

Ako sa stanem členom klubu?2019-08-10T11:07:56+00:00

Podmienky členstva sú zahrnuté v Stanovách klubu .

Je potrebné vyplniť online prihlášku. Po schválení prijatia za člena výborom klubu budete kontaktovaní matrikárkou emailom a vyzvaní na zaplatenie členského a zápisného poplatku do 14 dní od zaslania výzvy.

Nezabudnite si pred odoslaním prihlášky prekontrolovať správnosť údajov.

 

 

Táto stránka používa cookies a služby tretích strán. Nastavenia Súhlasím

Sledovacie súbory cookies

Tieto súbory cookie sa používajú na zhromažďovanie údajov o tom, ako používate naše stránky a aké kľúčové slová ste použili pre nasmerovanie na naše stránky, ako aj odkiaľ ste na naše stránky prišli. Tieto informácie využívame na zostavovanie správ a pomáhajú nám tiež zlepšovať naše stránky a vo všeobecnosti prispôsobovať naše produkty a služby vašim potrebám. Tieto súbory cookie môžu nastavovať buď naše stránky alebo domény tretích strán.

Integračné súbory cookie tretích strán

Tieto súbory cookie sa používajú na integrovanie funkcií tretích strán do našich stránok, ako napríklad videá na serveri YouTube™, formuláre na odoslanie názorov alebo ikony sociálnych médií, ktoré vám umožňujú zdieľať náš obsah. Súbory cookie v tejto kategórii môžu nastavovať tretie strany a môžu zahŕňať okrem iného aj súbory cookie nastavené týmito doménami: YouTube.com, Twitter.com, Linkedin.com a Facebook.com.