Na to, aby človek choval plemeno Welsh Springer Spaniel (WSS) potrebuje v prvom rade pochopiť jeho povahu, charakter, pocity, jeho vnímanie, vzťah k nám a prostrediu.

Na začiatku chovu je vždy nepopísaný papier. Je na každom chovateľovi, čo si do neho vpíše, jeho správne, či nesprávne rozhodnutia, omyly, víťazstvá i prehry a na konci býva výsledok.

WSS sa všeobecne pokladá za jedno z najkrajších plemien sliedičov. Pre svoju povahu, krásu, veľkosť a oddanosť si získal srdce nejedného nielen poľovníka.

V roku 1923 bol založený prvý samostatný klub chovateľov WSS v krajine pôvodu a postupne sa rozšíril do ďalších krajín Európy, najmä Francúzska, Holandska, Belgicka, Nemecka, Československa, ale aj do USA. V prvom roku existencie bolo zaregistrovaných 232 členov, okrem WSS klub tvorili aj plemená americký kokeršpaniel, anglický kokeršpaniel, anglický špringeršpaniel a ostatné vtedy málopočetné plemená.

Keď si otvoríte web stránku Klubu chovatelů loveckých slídičů (www.kchls.cz)  dozviete sa, že ide o najstarší klub v Českej republike. Túto spoločnú československú históriu pripomínam preto, že je z časti aj naša. Slovenskí chovatelia sa významnou mierou
podieľali na činnosti KCHLS a to po stránke chovateľskej, výcvikovej i spoločenskej.

Samostatný slovenský klub chovateľov poľovných sliedičov (KCHPS) bol založený 6. decembra 1992 a zastrešoval i ostatné plemená sliedičov. Prvým predsedom klubu bol Albín Luknár. Evidoval 24 chovných jedincov, 12 psov a 12 súk WSS. V prvom roku 1993 sa narodilo 27 šteniat. Za prvý by sa dal označiť vrh zo dňa 31.3.1993 v chovateľskej stanici Žáčikov Dvor majiteľa J. Žáčika. Nasledovali chovateľské stanice Vimbark – MUDr. Tomečko, Od Kamenného jarka – MUDr. F. Polakovič, Cseko – O. Csepy, Roxana – M. Šimová, Jankina záhrada – MUDr. Ľ. Janek, Morpal – P. Morva, Levosia – MUDr. Ďankovčík. Prvým importovaným jedincom bola ASTA z Čenské pánom P. Migrom z Ružomberka.

Najúspešnejšie chovateľské stanice prvých rokov v počte vrhov boli na začiatku Vimbark – MUDr. Tomečko (12 vrhov, 60 šteniat), Žáčikov Dvor – J. Žáčik (6 vrhov, 40 šteniat), Jankina záhrada – MUDr. Ľ. Janek (7 vrhov, 39 šteniat), Morpal – P. Morva (6 vrhov, 37 šteniat), Bačov Potok – V. Macek (6 vrhov, 35 šteniat) a spod Pokoradského vrchu – J. Ulický (5 vrhov, 22 šteniat).

Počiatky chovu na Slovensku sa určite spájajú s menom Albín Luknár, ktorého právom môžeme nazvať nestorom chovu WSS u nás. Ako to na začiatku býva, vtedajšie jedince niesli punc priemernej kvality, hoci povahove a poľovne sa WSS nezmenili do dnešných čias.

Na Slovensko priviezol prvé šteňa WSS J. Brunovský z Bratislavy v roku 1973 a bol to Ito des Zigomard, narodený 12.6.1973, zapísaný ako WSS č. 7. Otcom bol Plattburn Picasso, matkou Unela des Fretillants. Pes získal na Národnej výstave v Nitre 1976 ocenenie výborný a Víťaz triedy pracovnej, Víťaz Nitry a Víťaz Slovenska. Pracovné skúšky absolvoval – Jesenné skúšky v II. cene. V tomto roku sa zapísal na Slovensku aj prvý vrh WSS z chovateľskej stanice Plevovec J. Bušu z Moravského Lieskového. Vrh bol zo spojenia Afra Bélišť a otec bol Charmong, import z Holandska. Z tohto spojenia bolo 6 šteniat zapísaných v SPKP pod číslami 1 – 6. V roku 1973 sa dostali do chovu ďalšie dve suky Andra z Píseckého hradu od J. Lhotu z Písku a Oldza Encyan od O. Nováka zo Žďáru nad Orlicí. Andru získal M. Kovačič z Bratislavy a Oldzu I. Brázdovič tiež z Bratislavy.

Nebolo ľahké sa presadzovať v konkurencii WSS v zahraničí, pretože sme možnosti párenia mali značne obmedzené, na krytie vonku bolo treba doložku, ktorá sa dala získať len raz ročne a nemusela byť schválená, navyše bola podmienená pridelením devízového prísľubu. A ani zo strany zahraničných partnerov nebol veľký záujem kryť s našimi sučkami, pretože kvalita nebola primeraná. Ale hlavne, že boli.

Na vylepšenie chovu bolo privezených niekoľko psov a súk, v niečom chov vylepšili, v niečom nie. Veľmi spravodlivý človek a skutočný poradca chovu bol pán F. Liml. Keď mu pán Kindstrand zo Švédska navrhol, že prinesie do ČSSR 3 chovné jedince, spravodlivo ich rozdelil medzi Čechy, Moravu a Slovensko. Dva boli z jedného spojenia a tie zostali v Čechách a na Morave. Na Slovensko bol dovezený Ajje Pelydryns, ktorý vylepšil chov podstatným spôsobom. Priniesol mohutnejšiu kostru, správnu mordu a tmavé oko.

Nakoľko je WSS definovaný ako univerzálny pes, preferovalo sa  rozvíjať ho ako po stránke pracovnej, tak aj po stránke exteriérovej. Trvalo dlhé roky, kým sme sa dostali na stabilnú úroveň, s ktorou obstoja naše psi aj na výstavách, aj v poľovnej praxi. Lebo dobrý exteriér dáva možnosti vyniknúť psovi aj poľovne.

Prvý ročník klubových Všestranných skúšok sa uskutočnil 4. a 5. septembra 1993 v revíroch Lesného závodu v Palárikove. Štartovala na nich suka WSS DOLLY Jankina záhrada (SPKP 458/90), ktorá sa stala aj víťazkou. Majiteľom a vodičom bol pán O. Csepy, ktorý bol v tom čase aj poradcom chovu WSS. Druhé klubové Všestranné skúšky boli hneď v nasledujúcom roku 1994, ale bez účasti WSS.

Na výstavách bola účasť WSS omnoho početnejšia, hoci mnohí chovatelia ich absolvovali len z nutnosti zaradenia do chovu. Napriek tomu nebolo žiadnym prekvapením, keď sa zišlo v jednotlivých triedach aj 8 jedincov.

Rada by som uviedla aj pôvod jednej vetvy podľa zachovaných dokumentov A. Luknára.

 

Základ chovu WSS dali importované jedince suka Bright Poppet of Hearts a pes Hinckeldeyn´s Aar od H. Hinckeldennnyna z Nemecka a majiteľa F. Limla.

V treťom vrhu tohto rodičovského páru 2.6.1966, bolo:

 1. párenie CORA Grunda, ČLP 24/67, JS II. c.  +  Hinckeldeyn´s Aar, ČLP 24/69 – import
 1. párenie ERA Grunda, ČLP 35/70, JS I. c.  +  Charming, ČLP 73/91, výb.
 1. párenie ANDRA z Píseckého hradu, ČLP 62/72, v. d., SPV I. c.  +  Mackie Grunda, ČLP 62/72, CACIB, VS I. c.
 1. párenie ALKA  Čičavok, SPKP 22/79, výb., Víť. SR, SPV I. c.  +  Ito des Zigomard, SPKP 7/75, Víť. SR, Víť.  Nitry, JS II. c.
 1. párenie LINDA z Lamača, SPKP 153/84, ICH, šamp. ČSSR  +  Lucky Leicester of the Half House, ČLP 1328/85, ICH, KV86, MMŠ I. c.
 1. párenie DOLLY Jankina záhrada, SPKP 458/90, JCH, šamp. ČSSR, MMŠ II. c.  +  AJJE Pelydryns, SPKP 400/87  r. CACIB, CAC, JS II. c
 1. párenie EMY Cseko, SPKP 531, CACIB, CAC, JS II. c  +  URIX Hamilchov, výb., MMŠ II. c

 

 • Prvé 4 generácie z tejto vety majú pôvod ešte v Českej republike. Prvou chovnou sukou v tejto línii na Slovensku bola ALKA Čičavok. Prvým psom pod číslom SPKP 1 bol ARGO Plevovec.
 • Prvý psom zapísaným v Poľsku bola suka JETTY z Demänovskej majiteľky J. Kaweckej.
 • Prvým psov zapísaným v Rakúsku bol AMADEUS Jankina záhrada majiteľky I. Gaydora.
 • Prvou sukou zapísanou v Maďarsku bola AIKE  Jankina záhrada majiteľa F. Csikósa.

V tom čase naši poľovníci zisťovali kvality a neúnavnosť WSS a väčšinou s nimi poľovali. Nakoľko do chovu bolo treba poľovné skúšky, WSS na Slovensku zostal prevažne  poľovným psom a tým sa jeho všestrannosť a univerzálnosť zmenila na čisto poľovného psa.

Pred časom viacerí chovatelia, z ktorých sa presadila Ing. O. Baranovičová, pochopili, že cesta je v kvalitných spojeniach a návrate k pôvodnému exteriéru WSS. Šťastím bolo, že kvalitné anglické jedince pána Morgana – CWRTAFON, pána Thirwella – FENDEL ako aj manželov Grahamových – NYLIRAM prispeli k zvýšeniu kvality chovných jedincov v mnohých chovateľských staniciach u nás.

 

Chov nie je otázka prestíže, ale etiky a morálky chovateľa.

 

 

Bc. Viera Janeková

www.jankinazahrada.sk