Skúšky

Plán skúšok, ktorý bol predložený na schválenie KR SPZ:

06. 04. 2019 Chovné skúšky poľovných sliedičov, Zlaté Moravce

28. 04. 2019 Klubové farbiarske skúšky duričov – CCT, Rozhanovce

27. 07. 2019 Klubové lesné skúšky malých plemien a retrieverov – CACT, CCT, Zlaté Moravce

01. 09. 2019 Klubové farbiarske skúšky malých plemien a retrieverov – CCT, Rozhanovce

07. 09. 2019 Klubové jesenné skúšky malých plemien a retrieverov – CACT, CCT, Zlaté Moravce

05. – 06. 10. 2019 Klubové všestranné skúšky malých plemien a retrieverov – CACT, CCT, miesto konania zatiaľ neurčené

Prihlásením psa na klubové skúšky majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.

JIMMY Any-Bon (nemecký prepeličiar); Víťaz klubových FD; maj. Jakub Fuchs
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Pravidlá prihlasovania psov na klubové skúšky:

  • Prihlasovanie iba on line formulárom zverejnenom na klubovej web stránke pri propozíciách na danú akciu
  • Po uzávierke prihlášok osoba poverená klubom organizáciou konkrétnych skúšok vyhodnotí všetky prihlášky a oznámi majiteľom či ich prihláška bola prijatá alebo nie. Majiteľov jedincov, ktorí boli na skúšky prijatí, vyzve na úhradu poplatku za skúšky a zároveň uvedie dátum, do ktorého je potrebné platbu zrealizovať. V prípade, že poplatok nebude v stanovenom termíne uhradený posúva sa prijatie prihlášky na ďalšieho v poradí.
  • Poradie prihlášok na skúšky sa stanovuje na základe času ich doručenia s tým, že prednosť má
  1. člen klubu so sliedičom pred
  2. nečlenom klubu so sliedičom
  3. členom klubu s iným plemenom ako sliedičom
  4. nečlenom klubu s iným plemenom ako sliedičom.
  • Užívateľ poľovného revíru, v ktorom sa skúšky organizujú môže mimo uvedeného poradia nominovať za seba vopred dohodnutý počet účastníkov.