Skúšky

Plán skúšok na rok 2022 zaslaný na schválenie KR SPZ:

03.04.2022       Chovné skúšky poľovných sliedičov; miesto konania: Galanta

17.07.2022       Klubové farbiarske skúšky malých plemien a retrieverov – CCT; miesto konania: Košice-okolie

23.07.2022       Klubové lesné skúšky malých plemien CACT, CCT a retrieverov CCT; miesto konania: Zlaté Moravce

06.08.2022       Klubové skúšky vodnej práce CCT; miesto konania: Zlaté Moravce

27.-28.08.2022 III. Memoriál Klaudiusa Lukáča – Klubové všestranné skúšky malých plemien CACT, CCT a retrieverov CACT*,CCT; mesto konania: Košice-okolie

01.10.2022       Klubové jesenné skúšky malých plemien CACT, CCT a retrieverov CACT*,CCT; miesto konania: Zlaté Moravce

09.10.2022        Klubové farbiarske skúšky duričov – CCT; mesto konania: Košice-okolie

29.10.2022         Chovné skúšky poľovných sliedičov; miesto konania: Piešťany

Prihlásením psa na klubové skúšky majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.

JIMMY Any-Bon (nemecký prepeličiar); Víťaz klubových FD; maj. Jakub Fuchs
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Pravidlá prihlasovania psov na klubové skúšky:

  • Prihlasovanie iba on line formulárom zverejnenom na klubovej web stránke pri propozíciách na danú akciu
  • Po uzávierke prihlášok osoba poverená klubom organizáciou konkrétnych skúšok vyhodnotí všetky prihlášky a oznámi majiteľom či ich prihláška bola prijatá alebo nie. Majiteľov jedincov, ktorí boli na skúšky prijatí, vyzve na úhradu poplatku za skúšky a zároveň uvedie dátum, do ktorého je potrebné platbu zrealizovať. V prípade, že poplatok nebude v stanovenom termíne uhradený posúva sa prijatie prihlášky na ďalšieho v poradí.
  • Poradie prihlášok na skúšky sa stanovuje na základe času ich doručenia s tým, že prednosť má
  1. člen klubu so sliedičom pred
  2. nečlenom klubu so sliedičom
  3. členom klubu s iným plemenom ako sliedičom
  4. nečlenom klubu s iným plemenom ako sliedičom.
  • Užívateľ poľovného revíru, v ktorom sa skúšky organizujú môže mimo uvedeného poradia nominovať za seba vopred dohodnutý počet účastníkov.