Skúšky

Plán skúšok na rok 2024:

06.04.       Chovné skúšky poľovných sliedičov; miesto konania – PR Hájske, okr. Šaľa

máj           Klubový deň; miesto konania – neurčené

 jún            Výcvikový deň; miesto konania – neurčené

14.07.        Klubové farbiarske skúšky malých plemien a retrieverov (CCT); miesto konania – okr. Košice-okolie

10.08.        Klubové jesenné skúšky malých plemien a retrieverov (CACT,CCT); miesto konania – okr. Piešťany

23.-24.08.    Memoriál Klaudiusa Lukáča

Klubové všestranné skúšky malých plemien a retrieverov  (CACT, CCT); miesto konania – okr Košice – okolie

12.10.         Klubové lesné skúšky malých plemien CACT, CCT a retrieverov  (CACT, CCT); miesto konania – okr. Zlaté Moravce

Prihlásením psa na klubové skúšky majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.

JIMMY Any-Bon (nemecký prepeličiar); Víťaz klubových FD; maj. Jakub Fuchs
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Pravidlá prihlasovania psov na klubové skúšky:

  • Prihlasovanie iba on line formulárom zverejnenom na klubovej web stránke pri propozíciách na danú akciu
  • Po uzávierke prihlášok osoba poverená klubom organizáciou konkrétnych skúšok vyhodnotí všetky prihlášky a oznámi majiteľom či ich prihláška bola prijatá alebo nie. Majiteľov jedincov, ktorí boli na skúšky prijatí, vyzve na úhradu poplatku za skúšky a zároveň uvedie dátum, do ktorého je potrebné platbu zrealizovať. V prípade, že poplatok nebude v stanovenom termíne uhradený posúva sa prijatie prihlášky na ďalšieho v poradí.
  • Poradie prihlášok na skúšky sa stanovuje na základe času ich doručenia s tým, že prednosť má
  1. člen klubu so sliedičom pred
  2. nečlenom klubu so sliedičom
  3. členom klubu s iným plemenom ako sliedičom
  4. nečlenom klubu s iným plemenom ako sliedičom.
  • Užívateľ poľovného revíru, v ktorom sa skúšky organizujú môže mimo uvedeného poradia nominovať za seba vopred dohodnutý počet účastníkov.