Skúšky

Plán skúšok na rok 2023:

01.04.2023       Chovné skúšky poľovných sliedičov; miesto konania: Veľké Úľany, okr. Galanta

29.04.2023       Chovné skúšky poľovných sliedičov; miesto konania: PR Hájske, okr. Šaľa

24.06.2023       Výcvikový deň; miesto konania – okr. Zlaté Moravce

09.07.2023       Klubové farbiarske skúšky malých plemien a retrieverov – CCT; miesto konania: okr. Košice-okolie

05.08.2023       Klubové jesenné skúšky malých plemien a retrieverov – CACT,CCT; miesto konania: okr. Piešťany

26.08.2023       Klubové skúšky vodnej práce; miesto konania: okr. Zlaté Moravce

07.10.2023       Klubové lesné skúšky malých plemien CACT, CCT a retrieverov CCT; miesto konania: okr. Zlaté Moravce

Prihlásením psa na klubové skúšky majiteľ súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného na klubových skúškach v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.

JIMMY Any-Bon (nemecký prepeličiar); Víťaz klubových FD; maj. Jakub Fuchs
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Pravidlá prihlasovania psov na klubové skúšky:

  • Prihlasovanie iba on line formulárom zverejnenom na klubovej web stránke pri propozíciách na danú akciu
  • Po uzávierke prihlášok osoba poverená klubom organizáciou konkrétnych skúšok vyhodnotí všetky prihlášky a oznámi majiteľom či ich prihláška bola prijatá alebo nie. Majiteľov jedincov, ktorí boli na skúšky prijatí, vyzve na úhradu poplatku za skúšky a zároveň uvedie dátum, do ktorého je potrebné platbu zrealizovať. V prípade, že poplatok nebude v stanovenom termíne uhradený posúva sa prijatie prihlášky na ďalšieho v poradí.
  • Poradie prihlášok na skúšky sa stanovuje na základe času ich doručenia s tým, že prednosť má
  1. člen klubu so sliedičom pred
  2. nečlenom klubu so sliedičom
  3. členom klubu s iným plemenom ako sliedičom
  4. nečlenom klubu s iným plemenom ako sliedičom.
  • Užívateľ poľovného revíru, v ktorom sa skúšky organizujú môže mimo uvedeného poradia nominovať za seba vopred dohodnutý počet účastníkov.