Iné

Kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky je realizovaná v deň výstavy:

18.05.2019    po Klubovej výstave KCHPS – Kamenný mlyn Vajarský

12.10.2019    po Špeciálnej výstave KCHPS – Košice

Prihlásením psa na Kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšku majiteľ jedinca súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného pri kontrole v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.

Celoročne – v prípade záujmu viacerých členov klubu výcvikár klubu organizuje výcviky zamerané na vopred dohodnutú tému a tréning disciplín.