Iné

Kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky je realizovaná v deň výstavy:

19.03.2022     po Jubilejnej špeciálnej výstave KCHPS – Viničné (okr. Pezinok)

24.09.2021     po Špeciálnej výstave KCHPS – Košice

Prihlásením psa na Kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšku majiteľ jedinca súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného pri kontrole v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.

Celoročne – v prípade záujmu viacerých členov klubu výcvikár klubu organizuje výcviky zamerané na vopred dohodnutú tému a tréning disciplín.