Iné

Kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky je realizovaná v deň výstavy:

08.05.2021     po Klubovej výstave KCHPS – Kamenný mlyn Vajarský NÁHRADNÝ TERMÍN MÁJ

25.09.2021     po Špeciálnej výstave KCHPS – Košice PRESUN TERMÍNU na 18.9.2021

Prihlásením psa na Kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšku majiteľ jedinca súhlasí s publikovaním fotografického materiálu zhotoveného pri kontrole v elektronických i printových médiách bez akýchkoľvek obmedzení.

Celoročne – v prípade záujmu viacerých členov klubu výcvikár klubu organizuje výcviky zamerané na vopred dohodnutú tému a tréning disciplín.