ZÁVEREČNÉ SÚŤAŽE KV KCHPS / FINAL COMPETITIONS CLUB SHOW 20.04.2024 Viničné
PRIHLÁŠKA

V prípade nejasností nás kontaktujte mailom: info@kchps.sk
For another information please contact us via email info@kchps.sk

Váš email / Your email adress (povinné/required):
Vaša adresa / Your adress (povinné/required):
Kontakt - mobil, telefón (povinné/required):

Plemeno / Breed (povinné/required):

Súťaž / Competition:
____________________________________________________________________
1.
Najkrajší pár psov / Best brace :
Meno majiteľa psa a suky / Owner:
Meno psa / Male name:
Meno suky / Female name:

____________________________________________________________________
2.
Najkrajšia chovateľská skupina / Best breeder´s group::
Názov chovateľskej stanice / Kennel:
Meno chovateľa / Breeder:
Mená psov / Dog names:

____________________________________________________________________
3.
Dieťa a pes / Child and dog:
Meno dietaťa / Child name:
Vek dieťaťa / Child age:
Meno psa / Dog name:

____________________________________________________________________
4.
Junior handling:
Meno dietaťa / Child name:
Vek dieťaťa / Child age:
Meno psa / Dog name:

______________________________________________

Poznámka pre organizátora / Comment

Zaslaním dokumentu potvrdzujem, že v zmysle ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, som bol oboznámený so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom SPZ.KCHPS; so svojimi právami a podmienkami spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom. Ďalej súhlasím so zverejnením fotografie psa / psov na webovej stránke usporiadateľa a v tlačovinách, ktoré publikujú správy z klubových podujatí. Prihlásením sa ako majiteľ zaväzujem uhradiť všetky poplatky za vybrané súťaže aj v prípade, že sa výstavy z akýchkoľvek dôvodov nezúčastním. Odoslaním prihlášky prehlasujem, že sú mi známe ustanovenia výstavného poriadku, ako aj propozície výstavy a že sa im podrobujem.
Hereby I delare, that I am familiar with the GDPR and Show regulations and I conform to them. I´ll pay entry fees for selected competitions.