Klubová výstava  Viničné  20.04.2024

Plemeno
Pohlavie
Trieda
Mladší dorast Dorastu Mladých Stredná Otvorená Pracovná Šampiónov Veteránov Čestná Spolu
Pes 1 1 1 1 1 1 6 18
Suka 3 2 4 1 2 12
Pes 1 1 1
Suka 0
Pes 0 0
Suka 0
KOOI Pes 1 1 5
Suka 3 1 4
LR Pes 1 1 2 1 3 1 9 18
Suka 1 1 1 1 3 1 1 9
NP Pes 2 1 3 6 12
Suka 1 4 1 6
PVP Pes 1 1 1 1 4 6
Suka 1 1 2
ŠVP Pes 1 1 2 5
Suka 1 1 1 3
Pes 0 0
Suka 0
Pes 3 1 1 1 6 18
Suka 3 6 2 1 12
Počet prihlásených psov 83
Aktualizácia k    04.04.2024