Špeciálna výstava  Košice  30.09.2023

Plemeno
Pohlavie
Trieda
Mladší dorast Dorastu Mladých Stredná Otvorená Pracovná Šampiónov Veteránov Čestná Spolu
Pes 1 1 1 3 6
Suka 1 1 1 3
Pes 0 0
Suka 0
Pes 0 0
Suka 0
KOOI Pes 0 1
Suka 1 1
LR Pes 1 2 2 5 13
Suka 1 1 2 1 3 8
NP Pes 2 1 3 11
Suka 2 3 3 8
PVP Pes 0 0
Suka 0
ŠVP Pes 0 5
Suka 1 1 1 1 1 5
Pes 0 0
Suka 0
Pes 1 1 1 3 8
Suka 1 1 1 1 1 5
Počet prihlásených psov 44
Aktualizácia k    12.09.2023