Špeciálna výstava  24.09.2022 Košice

Plemeno
Pohlavie
Trieda
Mladší dorast Dorastu Mladých Stredná Otvorená Pracovná Šampiónov Veteránov Čestná Spolu
Pes 1 1 1 2 5 11
Suka 1 2 2 1 6
Pes 0 1
Suka 1 1
KOOI Pes 0 1
Suka 1 1
LR Pes 1 1 1 3 14
Suka 1 4 1 2 1 1 1 11
NP Pes 1 1 2 5
Suka 1 2 3
PVP Pes 0 2
Suka 1 1 2
ŠVP Pes 1 1 1 3 6
Suka 1 1 1 3
Pes 0 0
Suka 0
Pes 1 1 1 2 1 6 11
Suka 3 1 1 5
Počet prihlásených psov 51
Stav k    13.09.2022