Štandard

Štandard FCI v anglickom jazyku

Číslo štandardu FCI 125

ANGLICKÝ ŠPRINGERŠPANIEL / ENGLISH SPRINGER SPANIEL

Krajina pôvodu: Veľká Británia

Dátum publikovania platného štandardu: 28. 07. 2009

Využitie: sliedič, prinášač

Klasifikácia: FCI skupina 8 – prinášače, sliediče, vodné psy;  sekcia 2 – sliediče, s pracovnou skúškou

Krátky prehľad histórie: plemeno má starobylý a čistý pôvod, je najstarším z plemien športových poľovných psov (tzv. gundogs). Ich pôvodným účelom bolo nájsť aj nahnať zver pri love do sietí, s dravcom alebo greyhoundom. Terajším využitím je vyhľadanie zveri, jej zdvihnutie a prinášanie po ulovení.

Celkový vzhľad: symetricky stavaný, kompaktný, silný, veselý a aktívny. Zo všetkých britských španielov je najvyšší s najušľachtilejšou stavbou.

Povaha: priateľský, bezproblémový, poslušný. Bojazlivosť alebo agresivita sú vrcholne nežiadúce.

HLAVA

Oblasť lebky: 

Lebka:  stredne dlhá, primerane široká, mierne vyklenutá, vystupujúca od čela. Nadočnicové oblúky tvoria stop, rozdelený brázdou medzi očami, vytrácajúcou sa smerom od čela smerom po výbežok tylovej kosti, ktorý by nemal prominovať.

Tvárová oblasť:
Nos: nozdry dobre vyvinuté.
Papuľa: primerane dlhá k lebke, primerane široká a hlboká, dobre modelovaná pod očami.
Pysky: primerane hlboké, kvadratické.
Čeľusť / Zuby: silné čeľuste s perfektným, pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom, t.j. horné rezáky tesne prekrývajú spodné rezáky a sú postavené kolmo na čeľusť.
Líca: ploché.
Oči: stredne veľké, mandľového tvaru, nevystupujú ani nie sú zapadnuté, dobre vsadené (tretie viečko nie je viditeľné), pozorný, priateľský výraz, Tmavo-orieškovej farby. Svetlé oči sú nežiadúce.
Uši: ovisnuté, primerane dlhé a široké, dobre priliehajú k hlave, nasadené vo výške očí a pekne osrstené.

KRK: primerane dlhý, silný a svalnatý, bez voľnej kože, mierne klenutý, k hlave sa zužuje.

TELO: silné, ani príliš dlhé ani príliš krátke.
Bedrá: svalnaté, silné, mierne klenuté a dobre spojené.
Hrudník: hlboký, dobre vyvinutý. Dobre klenuté rebrá.

CHVOST: predtým obyčajne skrátený.
Skrátený: nízko nasadený, nikdy nemá byť nesený nad líniou chrbta. Dobre osrstený, čulo sa pohybuje.
Neskrátený: nízko nasadený, nikdy nemá byť nesený nad líniou chrbta. Dobre osrstený, čulo sa pohybuje, je v rovnováhe s celkovým vzhľadom psa.

KONČATINY
Hrudníkové končatiny:
Celkový vzhľad: rovné, s dobre vyvinutými kosťami.
Plecia: šikmé, dobre uložené.
Lakte: dobre priliehajú k telu.
Nadprstia: silné, pružné.
Labky: uzavreté, kompaktné, dobre zaoblené, so silnými plnými vankúšikmi.

Panvové končatiny:
Celkový vzhľad: panvové končatiny správne rovno postavené.
Stehná: široké, svalnaté, dobre vyvinuté.
Kolená: mierne zauhlené
Päty:
mierne zauhlené. Hrubé päty sú nežiadúce.
Labky: uzavreté, kompaktné, dobre zaoblené, so silnými plnými vankúšikmi.

POHYB: veľmi typický. Hrudníkové končatiny zaberajú rovno z pliec, pričom labky voľne a ľahko vykračujú dopredu. Päty zaberajú ďaleko pod telo a sledujú v jednej línii hrudníkové končatiny. Pri pomalom pohybe môže ísť mimochodom, pre plemeno typickým.

OSRSTENIE:
Srsť: prliehavá, rovná, odolná voči poveternostným vplyvom, nikdy nie hrubá. Mierne zástavy na ušiach, hrudníkových končatinách, trupe a panvových končatinách.

Farba: pečeňovohnedobiela, čiernobiela alebo každá z týchto farieb s pálením.

Veľkosť: Približná výška v kohútiku: 51 cm (20 palcov)

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky a  jej vplyvu na zdravotný stav, pohodu psa a jeho schopnosť byť využitý pri práci, na ktorú bol určený.

Vylučujúce chyby:
Jedince agresívne alebo príliš plaché
Jedince, ktoré vykazujú telesné abnormality alebo poruchy v správaní, musia byť vylúčené z posudzovania
Psy – samce musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.
Iba funkčne a klinicky zdravé jedince, s typickými črtami plemena by sa mali využívať na chov.