História

História plemena v skratke:

  • Do Veľkej Británie bol špringeršpaniel pravdepodobne dovezený rímskymi obyvateľmi na rozhraní starého a nového letopočtu a odvtedy bol veľmi obľúbeným loveckým psom anglických panovníkov
  • V 16. stor. sa používal pri love tzv. “skákavej zveri” (napr. zajac)

V roku 1576 Dr. John Caius(lekár Eduarda VI.) ako prvý použil termín “springer”, keď písal o pozemných španieloch v diele TREATISE OF ENGLISHE DOGS.     V rokoch 1600-1700 nachádzame na maľbách psy, veľmi podobné dnešným Anglickým špringeršpanielom. “Springer” nebolo označenie plemena ako napr. Sussex španiel a pod., ale označenie psa, ktorý vysliedil, vyplašil a nahnal zver do sietí.
Aldrovandrus v roku 1637 opísal španiela, ktorý sa podobá špringeršpanielovi: “…španiel s visiacimi ušami, hruď, brucho a nohy má biele, farebne umocnené čiernym zvyškom tela…”
Okolo roku 1800- španiele sa začali rozdeľovať nie podľa váhy a výšky ale boli už známe plemená ako kokeršpaniel, špringeršpaniel, waleský špringeršpaniel. Za nepochybného predchodcu moderného anglického špringeršpaniela sa považuje Norfolk španiel, ktorý sa vyčlenil spolu s ďalšími plemenami keď sa „rozdelil“ springing španiel.
Ako Norfolk Spaniel vyzeral?
* Meno má podľa svojho „zakladateľa“ vojvodu z Norfolku, ktorý venoval celý svoj život týmto psom.
* Mal biele sfarbenie s tmavohnedými alebo čiernymi odznakmi. Ušľachtilá bola biela lysinka na hlave a biely koniec chvosta. Jeho výška bola okolo 48 cm.

Okolo roku 1800 rodina BUOGHEY zo Shropshire ukázala ich chov španielov. Bol to prvý čistý chov Anglických špringeršpanielov. V roku 1812 Thomas Boughey založil prvú chovateľskú stanicu Anglických špringeršpanielov – volala sa AQUALATE. Veľmi starostlivo a úspešne rodinné generácie uchovávali zápisky od roku 1812 asi 100 rokov. Rodina pokračovala touto zaujímavosťou “špringrích prameňov” do roku 1930.
Významní chovatelia z tohto obdobia: W. Arkwright;Hugo Fitzherbert;C.C. Eversfield;Harry Jones;Winton Smith…
Prvé poľovné skúšky pre špringeršpaniele sa konali 3. januára 1899, no žiaden špringer nedostal cenu.
1902- “The Kennel Club” uznal Anglického špringeršpaniela ako špecifický typ španiela a bol vypracovaný štandard plemena.
V roku 1903 bola na výstave otvorená prvá trieda pre Anglické špringeršpaniele a víťazom plemena sa stal na dvoch výstavách po sebe hnedobiely pes BEECHGROVE WILL (majiteľ F. Winton Smith). Rozhodcom bol významný chovateľ pán Arkwright. O rok neskôr v roku 1904 ho porazila sučka FANSOME (majiteľ Harry Jones).
1907- do Severnej Ameriky bol dovezený prvý špringeršpaniel
1910- bol špringeršpaniel uznaný Americkým kynologickým klubom AKC
1913- prvým špringeršpanielom, ktorý sa stal víťazom skúšok bol RIVINGTON SAM (majiteľ C.A. Phillips)
1921- utvorený klub Anglického špringeršpaniela ESSC
po druhej svetovej vojne klesol záujem o plemeno, ale v tomto období sa začal chovať vo Švédsku.
60-te roky 20. storočia- začína opäť rozvoj plemena

Pár významných anglických špringeršpanielov, ktorí výrazne prispeli k rozvoju plemena: CH.Velox Powder; CH.Little Brand; CH.Rivington Sam- jeho matka bola zapísaná ako kokeršpaniel; CH.Rivington Bobstay; CH.Springbok of Ware; CH.Jambok of Ware; CH.Jamson of Ware; Dual CH. Flint of Avendale; Dual CH. Horsford Hetman; CH.Ivenresk Chancellor; CH. Nuthill Dignity; CH. Rufton Recorder