Štandard

Štandard FCI v anglickom jazyku

Číslo štandardu FCI  126

WALESKÝ ŠPRINGERŠPANIEL/WELSH SPRINGER SPANIEL

Krajina pôvodu: Veľká Británia

Dátum publikovania platného štandardu: 28. 07. 2009

Využitie: sliedič

Klasifikácia: FCI skupina 8 – prinášače, sliediče, vodné psy;  sekcia 2 – sliediče, s pracovnou skúškou

Celkový vzhľad: súmerný, kompaktný, nemá byť vysokonohý, jednoznačne stavaný na vytrvalosť a tvrdú prácu. Pohybuje sa rýchlo a živo, s výdatným záberom.

Správanie a temperament: veľmi staré pôvodné, odlíšiteľné plemeno. Silný, veselý a veľmi aktívny. Priateľský bez vykazovania agresivity a nervozity.

HLAVA:

Oblasť lebky: 

Lebka:  primerane dlhá, mierne klenutá, dobre modelovaná pod očami.
Stop: jasne vyznačený

Tvárová oblasť:
Nos: hnedý až tmavý, nozdry dobre vyvinuté.
Papuľa:
stredne dlhá, rovná, takmer štvorcová
Čeľusť / Zuby:  silné čeľuste s perfektným, pravidelným a úplným nožnicovým zhryzom, t.j. horné rezáky tesne prekrývajú spodné rezáky a sú postavené kolmo na čeľusť.
Oči:  orieškové alebo hnedé, stredne veľké, nemajú vystupovať ani byť zapadnuté, bez viditeľných spojoviek
Uši: primerane nízko nasadené, visia tesne popri lícach. Pomerne malé, postupne sa zužujú k špičke, podobajú sa listu viniča.

KRK: dlhý, svalnatý, bez voľnej kože, pekne prechádza do šikmých pliec

TELO:  nie dlhý, silný a svalnatý. Dĺžka tela má byť v správnom pomere k výške končatín.
Bedrá: svalnaté a mierne klenuté, dobre spojené
Hrudník: Hlboký hrudný kôš s pružnými rebrami

CHVOST:  predtým obyčajne skrátený. Nižšie nasadený, nikdy nemá byť nesený nad líniou chrbta. Dobre osrstený, čulo sa pohybuje.
Neskrátený: Osrstený. V súlade s celkovým vzhľadom psa.

KONČATINY
Hrudníkové končatiny:
Celkový vzhľad:  stredne dlhé, silné, dobré kosti
Labky: okrúhle so silnými vankúšikmi. Pevné, mačacie nie veľké ani roztiahnuté.

Panvové končatiny:
Celkový vzhľad:   Silné a svalnaté, široké a plne vyvinuté, s  dobrými kosťami.
Koleno: mierne zauhlené, ani vbočené, ani vybočené
Predkolenie:
hlboké.
Päty:
  nízko spustené.
Labky: okrúhle so silnými vankúšikmi. Pevné, mačacie nie veľké ani roztiahnuté.

POHYB: plynulý, výdatný, vychádzajúci z panvových končatín

OSRSTENIE:
Srsť: hladká, priliehavá, s hodvábnou štruktúrou, hustá, nikdy nemá byť hrubá alebo zvlnená. Kučeravá srsť je nežiaduca. Končatiny nad záprstím a pätami s primeranými zástavami, uši a chvost majú mierne zástavy.

Farba:  jedine sýta červenobiela

Výška a hmotnosť:
Približná výška: psy 48 cm v kohútiku, suky 46 cm v kohútiku

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky a  jej vplyvu na zdravotný stav, pohodu psa a jeho schopnosť byť využitý pri práci, na ktorú bol určený.

Vylučujúce chyby:
Jedince agresívne alebo príliš plaché
Jedince, ktoré vykazujú telesné abnormality alebo poruchy v správaní, musia byť vylúčené z posudzovania
Psy – samce musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.
Iba funkčne a klinicky zdravé jedince, s typickými črtami plemena by sa mali využívať na chov.