Chovné Podmienky

Všeobecné podmienky:

 • minimálny vek pre zaradenie jedinca do chovu je 15 mesiacov
 • kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky od 12 mesiacov veku jedinca
 • genetický (DNA) profil novouchovnených jedincov (podľa ISAG)
 • vyšetrenie DBK po 12 mesiaci veku s max. stupňom B/B (zoznam certifikovaných posudzovateľov DBK TU)
 • chovnosť suky ukončená v kalendárnom roku, v ktorom dovŕši vek 8 rokov

Exteriér:

 • 1x absolvovanie klubovej alebo špeciálnej výstavy organizovanej KCHPS
  • známka minimálne „veľmi dobrý“,
  • výstava musí byť absolvovaná po dovŕšení 12 mesiacov,
 • absolvovanie Kontroly chrupu a merania kohútikovej výšky vo veku nad 12 mesiacov
 • chrup úplný, nožnicový zhryz (podľa platného medzinárodného štandardu)
 • požadovaná výška v kohútiku podľa platného medzinárodného štandardu
  • pes približne 48 cm; suka približne 46 cm
  • tolerancia +/- 2 cm

Výkon:

 • 1x akákoľvek klubová skúška organizovaná KCHPS alebo Chovné skúšky poľovných sliedičov,
 • v prípade absolvovaných klubových farbiarskych skúšok duričov (KFD) je nutné absolvovať ešte jednu skúšku z výkonu, na ktorej je skúšaná disciplína sliedenie (nemusí byť klubová).