Zdravie

Nemecké prepeličiare patria medzi tie plemená, ktoré boli a sú chované výhradne poľovníkmi na prácu. Je to pre ne pozitívne najmä preto, že sa nejedná o prešľachtené plemeno a preto nie je veľa dedičných ochorení, ktorými by trpeli.

Povinné vyšetrenia pre uchovnenie jedinca:

  • Dysplázia bedrového kĺbu (Hip Dysplasia) – RTG vyšetrenie

Odporúčané vyšetrenia:

  • Dysplázia lakťového kĺbu (Elbow Dysplasia) – RTG vyšetrenie

Doplnkové vyšetrenia:

Ochorenia vyskytujúce sa u Nemeckého prepeličiara

články budú postupne pridávané