Štandard

Štandard FCI v anglickom jazyku

Číslo štandardu FCI  298

ROMAŇOLSKÝ VODNÝ PES/LAGOTTO ROMAGNOLO

Krajina pôvodu: Taliansko

Dátum publikovania platného štandardu: 13.11.2015

Využitie: Pes na hľadanie hľuzoviek

Klasifikácia: FCI skupina 8 – prinášače, sliediče, vodné psy;  sekcia 3 – vodné psy, bez pracovnej skúšky

Krátky historický prehľad: starý vodný pes-aportér pochádzajúci z bažinatých údoliach Comacchio a v lagunách v okolí Raveny. V priebehu rokov boli tieto bažiny vysušené a lagotto zmenil svoje použitie a stal sa obľúbeným psom na hľadanie hlúzoviek.

Celkový vzhľad: malý až stredne veľký pes, dobrých porporcií, silne stavaný a (rusikálny) vidieckeho vzhľadu, pokrytý kučeravou, vlnovitou srsťou.

Dôležité pomery: dĺžka hlavy je asi 40% z kohútikovej výšky psa, pes je skoro tak vysoký ako je dlhý, je skoro kvadratický. Lebečná časť má byť viac ako 50% z celkovej dĺžky hlavy, čumák má byť asi o 2/10 kratší ako lebka (44% : 56%). Hrudník má byť asi 44% z kohútikovej výšky.

Povaha: jeho prirodzený talent revírovať a výborný čuch mu pomohol sa preorientovať na hľadanie hľúzoviek. Jeho poľovnícka vášeň úplne zanikla, preto sa nedá pri práci rušiť pachom zveri. Lagotto je poslušný, skromný, bystrý, milý, pevne pripútaný k svojmu pánovi, veľmi ľahko sa cvičí, okrem toho je výborný sprievodný a strážny pes.

HLAVA

Oblasť lebky: 

Lebka: vo výške jarmových oblúkov široká, dĺžka hlavy zodpovedá jej šírke; pri pohľade zboku je lebka o niečo dlhšia ako čumák. Je mierne konvexná, smerom dozadu sa splošťuje. Kostené hrbolce lebky sú dobre vyvinuté, ako aj nadočnicové oblúky a čelová ryha. Výbežok medzitemennej kosti je krátky a nie veľmi výrazný, supraorbitálne priehlbiny nie sú veľmi výrazné.
Stop: nie veľmi výrazný.

Tvárová oblasť:
Ňucháč: veľký s pohyblivými krídlami a so široko otvorenými nosnými dierkami. Zvislá ryha je jasne vyznačená.
Čumák: široký, trochu kratší ako je lebka, len o niečo vyšší ako je dlhý, mierne klínovitý, vpredu mierne splošťený, chrbát nosa je rovný.
Pysky: nie príliš tučné pysky dosť pevne priliehajú, spodnú líniu čumáka tvorí spodná hrana spodnej čeluste, sú pokryté rozcuchanými fúzami. Spredu vytvárajú pysky široký polkruh. Sú od svetlo do tmavohnedej  farby.
Líca: ploché.
Čeluste, zhryz: čeluste sú silné so skoro rovnými čelustnými ramenami, kompletný chrup by mal byť buď s nožnicovým alebo klieštikovým zhryzom, zuby sú biele, veľmi tesný predhryz je prípustný.
Oči: dosť veľké, okrúhle, vypĺňajúce očné otvory, dosť ďaleko od seba položené. Farba očí zodpovedá farbe srsti, od okrovej po tmavohnedú tak ako farba veľmi priľahlých viečok. Pohľad je veľmi živý, pozorný a bystrý.
Uši: v pomere k hlave stredne veľké, trojuholníkové so zaokrúhlenými koncami, skôr širší základ je vo výške jarmových kostí.V pokoji visiace uši sa v afekte mierne nadvihnú. Uši by mali dosahovať natiahnuté dopredu asi do 1/4 čumáka. Srsť na ušiach nie je až v tak pevných kučierkach, ale stejne veľmi zvlnená, srsť nesmie byť krátka a aj vnútorna strana ušníc je dobre osrstená.

KRK: so silným svalstvom, tenký s ovalnym priemerom, zátylok dobre odsadený, bez náznaku laloka. Horný okraj šije je mierne vyklenutý. Obvod krku psov môže byť asi dvojnásobok dĺžky jeho dĺžky. Dĺžka krku je o niečo menšia ako celková dĺžka tela.

TELO: kompaktné a pevné, jeho dĺžka zodpovedá najmenej výške v kohútiku.
Horná línia: rovná od kohútika po krížovú kosť.
Kohútik: vyššie ako bedrá, špice lopatiek nie sú príliš pri sebe, ale sú jasne vyrysovavné a smerujú vzad.
Chrbát: veľmi svalnatý a rovný.
Bedrá: krátke a veľmi silné, mierne vyklenuté, ich šírka zodpovedá alebo je o niečo väčšia ako ich šírka.
Kríže: dlhé, veľmi silné, mierne klesajúce asi o 25° až 30°.
Hrudník: dobre vyvinutý, siaha asi po lakeť, spredu skôr úzky, od šiesteho rebra sa začína mierne rozširovať.
Spodná línia a brucho: hrudná kosť je dlhá a rovná, spodná línia je len mierne vtiahnutá.

CHVOST: nasadená nie príliš vysoko alebo nízko, smerom k špici sa stenčuje, dosahuje skoro po päty, v pokoji nesený šablovito, v afekte vyššie, pri práci alebo keď je pes veľmi vzrušený, je chvost nesený veľmi vysoko ale nie zrolovaný nad chrbtom.

KONČATINY
Hrudníkové končatiny:  spredu a zboku veľmi rovné.
Plecia: lopatka veľmi dlhá (30% kohútikovej výšky, veľmi šikmé (52° až 55°), svalnaté, silné, ale tak upevnené k hrudníku, aby to neobmedzovalo ich pohyblivosť. Uhol lopatky a ramennej kosti je asi 11O°-115°.
Rameno: dobre svalnaté, kosti sú jemné a je asi tak dlhé ako lopatka.
Lakte: priliehajú, aj keď nie príliš na stenu hrudníka, sú potiahnuté veľmi  jemnou kožou. Tak ako rameno aj lakte sú paralelne postavené s pozdĺžnou rovinou tela. Hrot lakťovej kosti leží na zvislici spustenej z hrany lopatkovej kosti.
Predlaktie: úplne zvislé dlhé asi 36% z kohútikovej výšky s veľmi silnými, kompaktnými kosťami, ktoré sú v priereze oválne.
Nadprstie: spredu je predĺžením predlaktia, je tenké, silné a pohyblivé, nasadenie piateho  prsta je výrazné.
Zápästie: jemnejšie ako predlaktie a pružné. Pri bočnom pohľade zviera so zemou uhol asi 75° až 8O°.
Labky: mierne zaokrúhlené, s klenutými tesne priľahlými prstami. Pazúriky sú pevné a zahnuté, blany medzi prstami sú dobre vyvinuté.
Panvové končatiny: rovné a rovnobežné, majú dobré proporcie a sú v správnom pomere k veľkosti psa.
Stehno: dlhé asi 33% z kohútikovej výšky, jednotlivé skupiny svalstva sú od seba dobre oddelené. Os stehna zviera s vodorovnou líniou asi 80° a uhol bedier zviera asi 105° až 110°. Os stehna je rovnobežná s pozdĺžnou rovinou tela.
Kolená: uhol stehennej a lýtkovej kosti je asi 130° až 150°.
Lýtka: len o niečo dlhšie ako stehná (36% z kohútikovej výšky, s dobrou substanciou a so silnými kosťami. Sľacha na lýtku je jasne vyznačená. Lýtko zviera s vodorovnou líniou asi 140°.
Nadpätie: tenké, valcovité a postavené kolmo na zem.
Labky: oválnejšie ako predné, prsty sú trochu menej vyklenuté.

POHYB:  pravidelný krok, klus veľmi silný a pravidelný, trab v krátkych sekvenciach.

Koža: dobre prilieha na celom tele, bez záhybov, jemná, málo podkožného tuku. Sliznice sú svetlo až tmavohnedo pigmentované.

OSRSTENIE:
Srsť: vlnovitá, na povrchu mierne drsná, v pevných malých kučierkach cez ktoré presvitá podsada. Takýmito malými kučierkami je pokryté celé telo okrem hlavy, na ktorej sú kučierky volnejšie a vytvárajú bohaté obočie, fúzy a bradu, sile osrstené sú aj líca. Podsada a aj krycia srsť je vodeodolná. Srsť, ak sa aspoň raz do roka úplne neostrihá má sklon k plstnateniu. Zplstnatené žmolky treba sústavne odstraňovať.

Farba: jednofarebný špinavo biely s hnedými alebo oranžovými fľakmi, hnedý beloš, hnedý v rôznych odtieňoch, oranžový v rôznych odtieňoch. Hnedá až tmavohnedá maska je prípustná.

Veľkosť a hmotnosť
Kohútiková výška:
psy 43 cm až 48 cm (optimálne 46 cm)
suky 41 cm až 46 cm (optimálne 43 cm)
tolerancia 1 cm nadol a nahor
Hmotnosť:
psy 13 až 16 kg
suky 11 až 14 kg

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky a  jej vplyvu na zdravotný stav, pohodu psa a jeho schopnosť byť využitý pri práci, na ktorú bol určený.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.

Vylučujúce chyby:
ohraničujúce línie lebky a čumáka sa veľmi približujú
konkávny chrbát nosa
jednoznačný predhryz
čiastočne depigmantovaný ňucháč
škúlenie
srsť nie kučeravá alebo ostrihaná
čiernej farby alebo s čiernymi fľakmi
vlčie pazúriky
skrátený chvost
pod alebo nad stanovenú veľkosť

Psy – samce musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.
Iba funkčne a klinicky zdravé jedince, s typickými črtami plemena by sa mali využívať na chov.