Chovné podmienky

Všeobecné podmienky:

 • minimálny vek pre zaradenie jedinca do chovu je 15 mesiacov
 • kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky od 12 mesiacov veku jedinca
 • genetický (DNA) profil novouchovnených jedincov (podľa ISAG)
 • vyšetrenie DBK po 12 mesiaci veku s max. stupňom B/B (zoznam certifikovaných posudzovateľov DBK TU)
 • chovnosť suky ukončená v kalendárnom roku, v ktorom dovŕši vek 8 rokov

Exteriér:

 • absolvovanie 2 výstav, z toho:
  • 1 x výstava vyššieho typu (národná alebo medzinárodná pod FCI), a
  • 1 x klubová alebo špeciálna výstava organizovaná KCHPS.
  • Známka „výborný“ alebo „veľmi dobrý“,
  • výstavy musia byť absolvované po dovŕšení 12 mesiacov,
 • absolvovanie Kontroly chrupu a merania kohútikovej výšky vo veku nad 12 mesiacov
 • chrup: chýbajúce max. 2 zuby z nasledujúcich zubov: P1-P3 v hornej čeľusti, P1-P4 v sánke, M3; pričom tieto chýbajúce zuby nesmú byť vedľa seba
  a jedinec s chýbajúcimi zubami sa môže páriť len s plnochrupým jedincom
 • zhryz podľa platného medzinárodného štandardu – nožnicový, kliešťový, tesný predhryz (horné a spodné rezáky sa musia dotýkať) prípustný.
 • výška v kohútiku podľa platného medzinárodného štandardu
  • pes 43-48 cm (ideálne 46 cm) – tolerancia +/- 1 cm
  • suka 41-46 cm (ideálne 43 cm) – tolerancia +/- 1 cm

Zdravie

 • Vyšetrenie na juvenilnú epilepsiu (JE) s výsledkom N/N (negatívny) alebo N/JE (prenášač). Prenášača (N/JE) je možné páriť iba s jedincom s výsledkom negatívny (N/N)
 • vyšetrenie na Lysosomal storage disease lagotto romagnolo type (LSD) s výsledkom N/N (negatívny)