Víťazom súťaže VÝSTAVNÝ PES ROKA 2023 sa stal
pes plemena Kooikerhondje
Unique Dog From Wonderland
majiteľa Marka Készega

Meno psa/suky Plemeno Majiteľ Celkový počet bodov Miesto celkovo Miesto v rámci plemena
Unique Dog From Wonderland KOOI M. Keszeg 1119 1. 1. KOOI
Solipse ECCOLA MODICA LR J. Kadnárová 973 2. 1. LR
Solipse MIO TESORO LR J. Kadnárová 947 3. 2. LR
CLEO Espirito de Aqua PVP P. Drábik 844 4. 1. PVP
CLOUD Jankina záhrada WSS M. Baroková, PhDr. MPH 726 5. 1. WSS
Lordsett GOOD VIBRATIONS ESS I. Baková, Mgr. 414 6. 1. ESS
Solipse BELLA DI NOTE LR J. Kadnárová 404 7. 3. LR
Lordsett WOODSTOCK ESS I.Baková, Mgr. 369 8. 2. ESS
CARKA Jankina záhrada WSS V. Janeková, Bc. 368 9. 2. WSS
Thestrup´s Special White Rose LR J. Kadnárová 298 10. 4. LR
LOWICK Minebea WSS O. Baranovičová, Ing. 274 11. 3. WSS
Solipse FAMOSO RISOTTO LR J. Kadnárová 258 12. 5. LR
Solipse UNO PER ME LR J. Kadnárová 256 13. 6. LR
Benton CALIFORNIA STORM WSS V. Janeková, Bc. 254 14. 4. WSS
EILA zo Srnčej doliny ESS I. Baková, Mgr. 194 15. 3. ESS

Štatút súťaže „Výstavný pes roka“

Všeobecné informácie o súťaži, jej priebehu a vyhlasovaní výsledkov:

 • súťaž je vypísaná pre všetky plemená, ktoré združuje KCHPS a vyhodnocovanie prebieha celkovo za všetky plemená
 • do súťaže sa zarátavajú výstavy za kalendárny rok (od 1.januára príslušného roku do 31. decembra príslušného roku) usporiadané pod záštitou FCI a jej partnerskými kynologickými organizáciami (napr. KC)
 • jedinec s najvyšším počtom bodov získava titul „Výstavný pes roka KCHPS“, bude odmenený vecnou cenou a bude uvedený na web stránke KCHPS
 • víťazovi bude vecná cena odovzdaná oficiálne na najbližšej výstave organizovanej KCHPS v nasledujúcom roku
 • poradie všetkých prihlásených jedincov a výsledky súťaže budú uverejnené na web stránke KCHPS do 30 dní odo dňa uzávierky súťaže

Podmienky účasti na súťaži:

 • Jedinca môže do súťaže prihlásiť výlučne jeho majiteľ
 • Majiteľ prihláseného jedinca je člen KCHPS
 • Jedinec musí byť zapísaný v SPKP

Pravidlá súťaže:

 • Body získava pes za udelené známky, poradia, čakateľstvá a tituly
 • Do výsledkov sa započítavajú aj zahraničné výstavy.
 • Pri rovnosti bodov má prednosť jedinec s vyšším bodovým hodnotením z výstav organizovaných KCHPS a jedinec s dosiahnutým šampionátom krásy (JCH, CH, medzinárodné šampionáty)

Známka:

VN 3 body
N 2 body
V 5 bodov
VD 3 body
+ body za poradie
1. + 4 body
2. + 3 body
3. + 2 body
4. + 1 bod

Tituly základný kruh:

Víťaz triedy (oblastné výstavy) 2 body
Oblastný víťaz (oblastné výstavy) 3 body
CAJC, CAC (a jeho obdoby*) 5 bodov
r. CAC (a jeho obdoby*) 3 body
CACIB 15 bodov
r. CACIB 10 bodov
CACIB – Junior 10 bodov
CACIB – Veterán 10 bodov
Národný víťaz, NV mladých, NV veterán 5 bodov
Klubový víťaz, KV mladých, Víťaz ŠV, Víťaz ŠV mladých 10 bodov
Európsky víťaz (EV), EV mladých, Svetový víťaz (SV), SV mladých 15 bodov
Najlepší dorast plemena 3 body
Najlepší mladší dorast plemena 3 body
Najlepší pes plemena * 5 bodov
Najlepšia sučka plemena * 5 bodov
BOB junior 5 bodov
BOB veterán 5 bodov
Najlepší jedinec plemena z triedy čestnej 3 body
BOB 15 bodov
BOS 10 bodov

Body za nové tituly budú do súťaže zarátané za vyhodnotenie roku 2024

* ak sa tituly zadávajú

Tituly záverečné súťaže:

1. miesto 2. miesto 3. miesto
BIG junior FCI 8 20 bodov 15 bodov 10 bodov
BIG FCI 8 25 bodov 20 bodov 15 bodov
Najkrajší pár psov/ najlepšia CHS ** 30 bodov 25 bodov 20 bodov
BIS baby, dorast, pracovný pes, veterán, čestnej triedy 15 bodov 10 bodov 5 bodov
BIS junior 25 bodov 20 bodov 15 bodov
BIS 50 bodov
Res BIS 30 bodov
BIS III. 20 bodov

Účasť na KV, ŠV + 10 bodov;  Kvalifikácia na Crufts + 10 bodov; Účasť na EV, SV + 20 bodov; víťazstvo v triede na Crufts + 10 bodov

*  obdoba titulu v zahraničí

**Súčet bodov sa vydelí na počet psov (napr. najlepšia CHS = 30 bodov / 3 psy, teda 1 pes získa 10 bodov)

Prihlasovanie so súťaže:

 • Prihlásiť jedinca do súťaže „Výstavný pes roka KCHPS“ je len do termínu uzávierky (15. januára nasledujúceho roku) súťaže
 • je potrebné zaslať kópie alebo scany:
  1. fotokópie preukazu o pôvode (PP), príloha k PP,
  2. fotokópie posudkových listov v prípade nezapísaného výsledku v PP alebo v prílohe k PP