Výbor KCHPS pozýva všetkých členov na členskú schôdzu klubu, ktorá sa uskutoční dňa 05.03.2023 v priestoroch TU vo Zvolene. Bližšie info –  pozvánka