Milí členovia KCHPS,

dovoľte nám, aby sme Vás oboznámili s návrhom plánu kynologických akcií na rok 2023. Hneď na úvod zdôrazňujeme, že ide o návrh, pretože časť akcií podlieha schvaľovaniu orgánov SPK a všetky akcie sa stávajú oficiálne našim plánom až po odsúhlasení členskou schôdzou. Do konania členskej schôdze však ešte zostáva nejaký čas. Viacerí z nás si robia rozvrh činnosti práve začiatkom roka, preto zverejňujeme návrh v tomto čase.

Tiež je potrebné uviesť, že ide o základný návrh, ktorý je možné doplniť na základe záujmu a aktivity členov. Už teraz napr. evidujeme záujem zo strany nášho člena o vykonanie, ale i spoluorganizovanie klubových všestranných skúšok malých plemien a retrieverov v regióne juhozápadného Slovenska. Ak sa pridajú ďalší, radi tieto skúšky zorganizujme. To sa samozrejme týka i iných akcií.

 

Výstavy:

20.05.2023        Klubová výstava (KV, CAC, CC)

miesto neurčené

 

30.09.2023        Špeciálna výstava (Víťaz ŠV, CAC, CC)

Košice

 

Skúšky:

01.04.2023        Chovné skúšky poľovných sliedičov

okres Galanta

 

09.07.2023        Klubové farbiarske skúšky malých plemien a retrieverov (CCT)

okres Košice-okolie

 

05.08.2023        Klubové jesenné skúšky malých plemien a retrieverov (CACT, CCT)

okres Piešťany

 

26.08.2023        Klubové skúšky zo špeciálnej vodnej práce (CCT)

okres Zlaté Moravce

 

07.10.2023        Klubové lesné skúšky malých plemien a retriever (CACT, CCT)

okres Zlaté Moravce

 

Iné:

jún 2023           Výcvikový deň

okres Zlaté Moravce

 

Výbor KCHPS