Typ Akcie Zadávané Tituly Dátum a miesto konania Uzávierka Kontakt
klubové

JSMPaR

JSMP – CACT, CCT

JSR – CACT španiele, CCT

01.10.2022,

PR Arborétum Tesárske Mlyňany, PR Slepčany, PR Neverice

21.09.2022

alebo do naplnenia počtu psov členmi

Ing. Martin Sýkora

email

0918 333 573

Propozície:


JSMPaR_klub_01102022

Doplňujúce informácie:

Opatrenia a nariadenia v súvislosti s COVID-19: Klubové skúšky budú mať obmedzenia, ktoré budú vychádzať z opatrení a nariadení vydaných vládou SR a hlavným hygienikom (nosenie rúšok, dezinfekcia, odstupy atď.) platných v čase konania skúšok

Pre plemená, ktoré sú zastrešované KCHPS a budú posudzované podľa skúšobného poriadku pre JSMP je možné udeliť CACT a CCT. Uvedené čakateľstvá t. j. CACT a CCT je možné udeliť aj plemenám španielov posudzovaným podľa skúšobného poriadku pre JSR.

Prejsť na výsledky akcií