Jubilejná špeciálna výstava 19.03.2022 Viničné

Plemeno
Pohlavie
Trieda
Mladší dorast Dorastu Mladých Stredná Otvorená Pracovná Šampiónov Veteránov Čestná Spolu
Pes 1 1 2 1 2 1 8 18
Suka 3 2 2 2 1 10
Pes 1 1 2
Suka 1 1
KOOI Pes 0 0
Suka 0
LR Pes 1 4 1 2 2 1 11 23
Suka 5 3 3 1 12
NP Pes 5 1 2 2 10 17
Suka 2 3 1 1 7
PVP Pes 1 1 1 2 1 1 7 15
Suka 3 1 2 2 8
ŠVP Pes 1 1 1 3 6
Suka 1 1 1 3
Pes 0 0
Suka 0
Pes 1 2 1 1 2 1 8 16
Suka 3 2 1 1 1 8
Počet prihlásených psov 97
Stav k    05.03.2022

Klubová výstava 20.03.2022 Viničné

Plemeno
Pohlavie
Trieda
Mladší dorast Dorastu Mladých Stredná Otvorená Pracovná Šampiónov Veteránov Čestná Spolu
Pes 1 1 1 1 1 5 10
Suka 1 1 1 1 1 5
KOOI Pes 0 0
Suka 0
LR Pes 1 1 4 1 2 2 1 12 24
Suka 1 5 3 2 1 12
NP Pes 1 1 2 3 2 9 15
Suka 2 1 1 1 1 6
PVP Pes 1 1 1 2 1 1 7 10
Suka 2 1 3
ŠVP Pes 1 1 1 3 5
Suka 1 1 2
Pes 0 0
Suka 0
Pes 2 2 1 2 1 1 1 10 16
Suka 1 2 1 1 1 6
Počet prihlásených psov 80
Stav k    05.03.2022