Na stránke “Zápisnice” dôležité informácie a doplnená zápisnica za členskej schôdze konanej v Košiciach 1.3.2020.

Vzhľadom k epidemiologickej situácii musíme Chovné skúšky poľovných sliedičov preložiť, záujemcovia o skúšky sa môžu prihlásiť prostredníctvom online prihlášky.