Štandard

Štandard FCI v anglickom jazyku

Číslo štandardu FCI  336

ŠPANIELSKY VODNÝ PES/ Perro de agua Espaňol

Krajina pôvodu: Španielsko

Dátum publikovania platného štandardu: 03.09.1999

Použitie: strážny, poľovný a rybársky pes
Klasifikácia FCI: 8. skupina resrievery, sliediče, vodné psy, sekcia 3 vodné psy, bez skúšky.

Krátky prehľad histórie: pôvod tohto psa  z Iberského polostrova siaha až do najstarších čias. Má ten istý pôvod ako starý barbet. Najhustejšia populácia je v Andalúzii, kde ho používajú ako strážneho psa a kde je od dávnych čias známy pod menom turecký pes. Jeho vlastnosti, zvlášť osrstenie, sú prispôsobené striedaniu vlhkosti a sucha močaristého regiónu, čo ho robí mimoriadne  vhodným strážcom a pomocníkom poľovníkov a rybárov v tejto oblasti.

Celkový vzhľad: rustikálny, s dobrými proporciami, strednej hmotnosti, s dlhou hlavou, skôr štvorcového formátu, harmonickej stavby, príťažlivého vzhľadu, atletickej stavby s dobre vyvinutým svalstvom, za čo vďačí pravidelnej práci.

Jeho obrys je vpísaný do pravouholníka, zrak, sluch a čuch má mimoriadne vyvinuté.

Dôležité proporcie:
dĺžka tela ku kohútikovej výške je 9 : 10,
hĺbka hrudníka ku kohútikovej výške je 4 : 8,
dĺžka papule k dĺžke hlavy je 2 : 3.

Povaha a správanie: verný, veselý, pracovitý, bdelý a veľmi vyrovnaný. Je veľmi učenlivý a chápavý, v akýchkoľvek podmienkach je schopný prispôsobiť sa situácii.

Hlava: silná, elegantne nesená.

Temeno
Lebka
: plochá, výbežok medzitemennej kosti málo výrazný. Horné línie temena a lebky sú paralelné.
Čelový sklon: málo výrazný.
Tvárová časť: má rovný profil.
Ňucháč: má dobre vyvinuté dierky. Je rovnakej farby alebo trocha tmavší ako osrstenie.
Pysky: dobre uzavreté, majú výrazné kútiky.
Chrup: dobre vyvinutý, biely, s dobre vyvinutými očnými zubami.
Oči: umiestnené mierne šikmo, ďaleko od seba, sú veľmi výrazné. Farba dúhovky je orieškovo až gaštanovohnedá, má zodpovedať farbe osrstenia. Žmurka nie je viditeľná.
Uši: stredne vysoko nasadené, sú trojuholníkové a ovisuté.

Krk: krátky, svalnatý, bez laloku, perfektne prepojený s plecami.

Trup: robustný.

Horná línia: rovná.

Kohútik: málo výrazný.

Chrbát: rovný a mocný.

Hrudník: široký a hlboký, rebrá sú klenuté, priestranný hrudník poukazuje na dobrý dych.

Kríže: mierne klenuté.

Spodná línia: brucho je trochu vtiahnuté.

Chvost: stredne vysoko nasadený. Kupíruje sa medzi druhým a štvrtým stavcom. Niektoré jedince majú vrodený kýpťovitý chvost.

Končatiny
Predné končatiny
: silné a zvislé.
Plecia: svalnaté, šikmo uložené.
Ramená: mocné a šikmé.
Lakte: dobre priliehajú k hrudníku a sú paralelné.
Predlaktia: mocné a rovné.
Kĺby nadprstia a nadprstia: rovné a skôr krátke.
Labky: okrúhle, dobre uzavreté. Farba pazúrikov môže byť rôzna. Odolné vankúšiky.
Zadné končatiny: úplne zvislé s nie veľmi výrazným zauhlením a svalstvom, sú schopné výdatného záberu a umožňujú ľahké a elegantné skoky.
Stehná: široké a svalnaté.
Predkolenia: dobre vyvinuté.
Päty: nízko umiestnené.
Podpätia: krátke, suché, postavené zvislo na zem.
Labky: ako na predných končatinách.

Pohyb: najčastejšie sa pohybuje klusom. Cval je krátky a skákavý.

Koža: je  pružná, tenká, na celom tele dobre prilieha. Môže byť čierna, hnedá alebo aj bez pigmentu, podľa farby srsti. To isté platí pre sliznice.

Osrstenie
Vlastnosti srsti
: je vždy zvlnená a vlnovitej štruktúry. Krátka je  kučeravá alebo zvlnená, dlhá môže vytvárať dlhšie lokne. Ostrihané zvieratá sa posudzujú, ak je strih rovnomerný a úplný. Strih nesmie byť nikdy estetickou úpravou.
Farba srsti:
jednofarebný: biely, čierny a hnedý v rôznych odtieňoch.
dvojfarebný: biely a čierny alebo biely a hnedý v rôznych odtieňoch (fľakatý). Trojfarebnosť sa nepripúšťa.

Veľkosť a hmotnosť
Výška v kohútiku
: psy: 40 až 50 cm, sučky 38 až 45 cm.
Hmotnosť: psy 16 až 20 kg, sučky od 12 až 16 kg.

Chyby: každá odchýlka od uvedených bodov sa má pokladať za chybu, ktorej hodnotenie je v presnom pomere k stupňu odchýlky.

Hrubé chyby:

 • silne klesajúci chrbát,
 • odchýlky od zvislého postoja,
 • nekupírovaný chvost,
 • prehnane alebo celkom vtiahnuté brucho,

Diskvalifikujúce chyby:

 • nevyrovnaná povaha,
 • podhryz alebo predhryz,
 • vlčie pazúriky,
 • monorchizmus alebo kryptorchizmus,
 • hladká srsť,
 • albinizmus,
 • bodkovaná srsť.

Poznámka: psy musia mať obidva normálne vyvinuté semenníky úplne zostúpené v miešku.