Chovné podmienky

Všeobecné podmienky:

 • minimálny vek pre zaradenie jedinca do chovu je 15 mesiacov
 • kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky od 12 mesiacov veku jedinca
 • genetický (DNA) profil novouchovnených jedincov (podľa ISAG)
 • vyšetrenie DBK po 12 mesiaci veku s max. stupňom B/B (zoznam certifikovaných posudzovateľov DBK TU)
 • chovnosť suky ukončená v kalendárnom roku, v ktorom dovŕši vek 8 rokov

Exteriér:

 • absolvovanie 2 výstav, z toho:
  • 1 x výstava pod FCI (národná, medzinárodná, klubová alebo špeciálna s udeľovaním CAC), a
  • 1 x klubová alebo špeciálna výstava organizovaná KCHPS,
  • Známka „výborný“ alebo „veľmi dobrý“,
  • výstavy musia byť absolvované po dovŕšení 12 mesiacov,
 • absolvovanie Kontroly chrupu a merania kohútikovej výšky vo veku nad 12 mesiacov,
 • chrup úplný, zhryz podľa platného medzinárodného štandardu,
 • výška v kohútiku podľa platného medzinárodného štandardu
  • pes 44-50 cm – tolerancia +/- 2 cm
  • suka 40-46 cm -tolerancia +/- 2 cm

Zdravie:

 • vyšetrenie na PRA-PRCD s výsledkom N/N (negatívny) alebo N/P (prenášač). Prenášača (N/P) je možné páriť iba s jedincom s výsledkom negatívny (N/N)