Chovné podmienky

aktualizované 21.3.2024

Všeobecné podmienky:

 • minimálny vek pre zaradenie jedinca do chovu – pes od 15 mesiacov a suka od 18 mesiacov
 • Kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky od 12 mesiacov veku jedinca
 • genetický (DNA) profil novouchovnených jedincov (podľa ISAG)
 • vyšetrenie DBK po 12 mesiaci veku s max. stupňom B/B (zoznam certifikovaných posudzovateľov DBK)
 • povolené kombinácie v prípade párenia sú: DBK A x A, A x B
 • chovnosť suky ukončená v kalendárnom roku, v ktorom dovŕši vek 8 rokov

Exteriér:

 • absolvovanie 3 výstav, z toho:
  • 2 x výstava pod FCI (národná, medzinárodná, klubová alebo špeciálna s udeľovaním CAC) – známka “výborný”
  • 1 x klubová alebo špeciálna výstava organizovaná KCHPS – známka “výborný”
  • známky musia byť od troch rôznych rozhodcov,
  • výstavy musia byť absolvované po dovŕšení 12 mesiacov,
 • absolvovanie Kontroly chrupu a merania kohútikovej výšky vo veku nad 12 mesiacov,
 • chrup úplný, zhryz podľa platného medzinárodného štandardu,
 • výška v kohútiku podľa platného medzinárodného štandardu
  • pes 44-50 cm – tolerancia +/- 2 cm
  • suka 40-46 cm -tolerancia +/- 2 cm

Zdravie:

 • vyšetrenie na PRA-PRCD s výsledkom N/N (negatívny) alebo N/P (prenášač). Prenášača (N/P) je možné páriť iba s jedincom s výsledkom negatívny (N/N)

podrobné podmienky a informácie nájdete v chovateľskom poriadku KCHPS