Podmienky pre udeľovanie čakateľstva na Klubový šampionát práce KCHPS (CCT)

 1. CCT sa udeľuje psom a sukám na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti  usporiadaných KCHPS
 2. CCT sa môže udeliť najlepšiemu jedincovi z každého plemena, ktorý skončil v I.cene (súčasne s CACT)
 3. CCT nie je nárokovateľný titul a udeľuje ho na skúškach oficiálne delegovaný rozhodca len pri mimoriadnych kvalitách jedinca
 4. CCT sa môže udeliť aj jedincovi, ktorý už titul Klubový šampión práce KCHPS získal

Na získanie titulu Klubový šampión práce KCHPS je potrebné:

 1. Jedinec musí získať 3 x CCT na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti usporiadaných KCHPS
 2. CCT boli udelené minimálne dvomi rozhodcami
 3. Majiteľ jedinca, ktorý splnil podmienky pre udelenie titulu Klubový šampión práce KCHPS, musí byť členom KCHPS

Po splnení podmienok zaslať e-mailom nasledujúce dokumenty:

 • Kópiu/Scan rozhodcovských tabuliek
 • Kópiu/Scan CCT kartičiek (platí pre tituly zadané do 1.1.2018)
 • Kópiu/Scan preukazu o pôvode jedinca (obe strany)
 • Fotografiu jedinca

Po splnení podmienok zašle majiteľ jedinca email s potrebnými dokumentmi na adresu tajomníčky klubu: a.iglodyova@gmail.com 

Zoznam Klubových šampiónov práce KCHPS