Typ Akcie Zadávané Tituly Dátum a miesto konania Uzávierka Kontakt
klubové

JSMPaR

JSMP – CACT, CCT

JSR – CCT

05.08.2023

PR Šírava Drahovce

30.07.2023

alebo do naplnenia počtu psov členmi

Ing. Marian Kováč

email

0915 630 125

Propozície:

Doplňujúce informácie:

Skúšať sa bude podľa platných skúšobných poriadkov SPK pre JSMP a JSR. Pre jedince plemien zastrešovaných KCHPS posudzované podľa skúšobného poriadku pre JSMP je možnosť udeliť CACT, CCT a pre jedince posudzované podľa skúšobného poriadku pre JSR je možnosť udeliť CCT.

Prejsť na výsledky akcií