Milí členovia KCHPS,

čas na bilancovanie odchádzajúceho roka ešte len príde, napriek tomu by som sa Vám už teraz rád poďakoval za spoluprácu pri organizácii klubových podujatí v roku 2022. Žijeme veľmi zaujímavú, na druhej strane však náročnú a hektickú dobu, preto by som Vám chcel v mene výboru KCHPS zaželať hlavne pokojné prežitie Vianočných sviatkov v kruhu Vašich rodín a v spoločnosti psích priateľov. V Novom roku veľa zdravia, šťastia a chuti do práce.

S ohľadom na množstvo každodenných povinností, si Vám dovolím dať do pozornosti termíny na prihlásenie do súťaží o pracovného a výstavného psa roka (15.1.2023) a tiež termín na úhradu členského (31.1.2023).

S pozdravom,

Ing. Martin Sýkora

predseda KCHPS