Výstava bola zrušená vzhľadom na opatrenia vydané UVZSR

Typ Akcie Zadávané Tituly Dátum a miesto konania Rozhodca Uzávierky Kontakt
Špeciálna výstava Čakateľstvá: CAJC, JCC, CAC, CC, r.CAC

Tituly: Víťaz ŠV mladých, Víťaz ŠV

03.10.2020

Košice – Jazdecký areál UVLF

Dr. Vladimír Piskay Uzávierka 25.09.2020 EMAIL

Propozície:

Doplňujúce informácie:

  • Klubová výstava bude mať obmedzenia, ktoré budú vychádzať z opatrení a nariadení vydaných vládou SR a hlavným hygienikom (nosenie rúšok, dezinfekcia, odstupy atď.) v súvislosti s COVID-19.
  • Po výstave bude realizovaná kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky
  • Každé prihlásenie je potvrdené emailom po spracovaní. V prípade, že Vám potvrdenie prihlášky nebude do 5 dní od prihlásenia zaslané na email, ktorý ste zadali do prihlášky, kontaktujte nás na info@kchps.sk
  • V rovnaký deň sa bude od 9:00 – 13:00 konať špeciálna výstava Klubu chovateľov kólií a šeltií

Pre identifikáciu účelu platby prosíme nezabudnite uviesť variabilný symbol, ktorý je uvedený v online prihláške. Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne aj do záverečných súťaží, prípadne aj na Kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky, poplatky môžete uhradiť v jednej platbe, uveďte prosíme všetky variabilné symboly!

Príklad 1:
Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne na kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky, ako variabilný symbol uvediete 6030 (VS výstavy je 60 a VS kontroly je 30)

Príklad 2:
Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne do záverečných súťaží, ako variabilný symbol uvediete 6070 (VS výstavy je 60 a VS súťaží je 70)

Príklad 3:
Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne aj do súťaží a na kotrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky, ako variabilný symbol uvediete 607030 (VS výstavy je 60 , VS súťaží je 70 a VS kontroly je 30)

Prejsť na udalosť Kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky
Prejsť na výsledky akcií