ONLINE PRIHLÁŠKA DO KLUBU

Členstvo bude akceptované až po prijatí výborom klubu a zaslaní potvrdenia o zaplatení príslušného poplatku na adresu matrikára klubu.

Oboznámenie s podmienkami spracovania osobných údajov

Vaše meno a priezvisko (povinné)


Poštová adresa (povinné)


Vaše telefónne číslo - mobil (povinné)


Váš email (povinné)


Vlastním plemeno (povinné)


Člen Oko RgO SPZ (povinné)
Zaslaním prihlášky potvrdzujem, že v zmysle ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a ustanoveniami zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, som bol oboznámený so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom SPZ.KCHPS; so svojimi právami a podmienkami spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.