Klubové akcie v roku 2020

  • Výstavy:

Výsledky Klubovej výstavy, ktorá sa konala dňa 26.07. 2020 v Budči nájdete v  POVÝSTAVNOM KATALÓGU.

Rozhodca: Dr. Eva Felszeghyová (SK)

Best in Show – najkrajším jedincom výstavy bola suka plemena Anglický špringeršpaniel PARIS zo Srnčej doliny (chov. Cigáň Viliam a Ivana;  maj. Mgr. Ivana Baková).
Ďakujeme všetkým zúčastneným, ako aj sponzorom za ceny pre víťazov a gratulujeme víťazom.

  • Skúšky:

Memoriál Klaudiusa Lukáča bol vrcholom pracovnej sezóny pre sliediče so zadávaním CACT. Spolu sa zúčastnilo 5 sliedičov, z ktorých 3 jedince šli podľa VSMP a 2 sliediče podľa VSR.
Ďakujeme všetkým, ktorí klub reprezentovali alebo akýmkoľvek spôsobom túto jedinečnú akciu podporili.

Komentár výcvikára ku skúškam.

Výsledky skúšok:

Lesné skúšky malých plemien (CACT, CCT) a retrieverov (CCT) organizoval klub 05.07.2020 v poľovnom revíri Makovica (Mudrovce). Skúšok sa zúčastnilo 7 sliedičov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali pri organizovaní skúšok.

Výsledky skúšok:

Farbiarske skúšky malých plemien (CACT, CCT) a retrieverov (CCT) organizoval klub 25.07.2020 v poľovnom revíri Tríbeč. Skúšok sa zúčastnilo 5 sliedičov.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali pri organizovaní skúšok.

Výsledky skúšok:

Dátum a miesto konania: 10.07.2020 Devínska kobyla

Dátum a miesto konania: 10.07.2020 Martin