V mesiaci júl klub organizoval Klubové lesné skúšky malých plemien a retrieverov, Klubové farbiarske skúšky malých plemien a retrieverov a na konci júla sa uskutočnila aj Klubová výstava v náhradnom termíne.

Okrem týchto klubových podujatí klub spoluorganizoval skúšky s OPK Bratislava a OPK Martin.

Výsledky klubových podujatí nájdete v záložke výsledky akcií.