Srdečne pozývame všetkých priaznivcov plemien poľovných sliedičov a vodných psov na Špeciálnu výstavu:

Typ Akcie Zadávané Tituly Dátum a miesto konania Rozhodca Uzávierky Kontakt
Špeciálna výstava Čakateľstvá: CAJC, JCC, CAC, CC, r.CAC

Tituly: Víťaz ŠV mladých, Víťaz ŠV

12.10.2019

Košice – Jazdecký areál UVLF

MAPA 

MVDr. Gabriela Ridarčíková 1. uzávierka 8.9.2019

2. uzávierka 27.9.2019

EMAIL

Propozície:

Doplňujúce informácie:

Pre identifikáciu účelu platby prosíme nezabudnite uviesť variabilný symbol, ktorý je uvedený v online prihláške. Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne aj do záverečných súťaží, prípadne aj na Kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky, poplatky môžete uhradiť v jednej platbe, uveďte prosíme všetky variabilné symboly!

Príklad 1:
Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne na kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky, ako variabilný symbol uvediete 6030 (VS výstavy je 60 a VS kontroly je 30)

Príklad 2:
Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne do záverečných súťaží, ako variabilný symbol uvediete 6070 (VS výstavy je 60 a VS súťaží je 70)

Príklad 3:
Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne aj do súťaží a na kotrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky, ako variabilný symbol uvediete 607030 (VS výstavy je 60 , VS súťaží je 70 a VS kontroly je 30)

Prejsť na udalosť Kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky
Prejsť na výsledky akcií