Kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky bude realizovaná po ukončení Špeciálnej výstavy KCHPS.

Dátum: 12.10.2019

Miesto konania: Košice – Jazdecký areál UVLF

Pred zaslaním prihlášky je potrebné uhradiť poplatok za kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky, nezabudnite uviesť variabilný symbol 30. Poplatok prepadá v prospech organizátora v prípade, že sa kontroly chrupu a merania kohútikovej výšky z akýchkoľvek dôvodov nezúčastníte.

Poplatok pre člena klubu: 5 €

Poplatok pre nečlena klubu: 20 €

Doplňujúce informácie:

Pre identifikáciu účelu platby prosíme nezabudnite uviesť variabilný symbol, ktorý je uvedený v online prihláške. Ak prihlasujete psíka aj na výstavu,  poplatky môžete uhradiť v jednej platbe, uveďte prosíme všetky variabilné symboly!

Príklad 1:
Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne na kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky, ako variabilný symbol uvediete 6030 (VS výstavy je 60 a VS kontroly je 30)

Príklad 3:
Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne aj do súťaží a na kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky, ako variabilný symbol uvediete 607030 (VS výstavy je 60 , VS súťaží je 70 a VS kontroly je 30)