Výbor klubu KCHPS prijal smutnú správu o úmrtí pani Viery Vítkovej.

S pani rozhodkyňou sme sa mohli stretnúť aj na našich výstavách, v roku 2016 posudzovala Klubovú výstavu KCHPS v Báči. Bola medzinárodnou rozhodkyňou SKJ pre exteriér, chovateľkou a predsedníčkou Klubu amerických kokeršpanielov. Bola nie len uznávanou osobnosťou v kynológii, ale predovšetkým skvelým človekom.

Česť jej pamiatke