Typ Akcie Zadávané Tituly Dátum a miesto konania Uzávierka Kontakt
K FSMPaR CCT  05.07.2023

PZ Chrasť, ktoré má v užívaní PO Uboč

25.06.2023

alebo do naplnenia počtu psov členmi

Ing. Renáta Karolová, PhD.

email renata.karolovauvlf@gmail.com

0915 984 634

Prejsť na výsledky akcií