Klubová výstava  Viničné 20.05.2023

Plemeno
Pohlavie
Trieda
Mladší dorast Dorastu Mladých Stredná Otvorená Pracovná Šampiónov Veteránov Čestná Spolu
Pes 1 1 1 1 4 12
Suka 3 1 2 2 8
Pes 0 2
Suka 1 1 2
Pes 1 1 1
Suka 0
KOOI Pes 1 1 3
Suka 1 1 2
LR Pes 1 2 4 1 8 21
Suka 2 3 5 1 1 1 13
NP Pes 1 6 4 11 19
Suka 4 1 3 8
PVP Pes 1 1 2
Suka 1 1
ŠVP Pes 1 1 2 6
Suka 1 2 1 4
Pes 0 0
Suka 0
Pes 1 2 3 1 1 8 21
Suka 5 5 1 1 1 13
Počet prihlásených psov 87
Stav k    01.05.2023