Propozície a prihlasovanie na výstavu budú prístupné neskôr.