Typ Akcie Zadávané Tituly Dátum a miesto konania Uzávierka Kontakt
CHSPS 29.10.2022,

OPK Piešťany

21.10.2022

alebo do naplnenia maximálneho počtu psov členmi

Ing. Martin Sýkora

email

0918 333 573

Propozície:

 

Prejsť na výsledky akcií

Doplňujúce informácie:

Opatrenia a nariadenia v súvislosti s COVID-19: Klubové skúšky sa budú riadiť opatreniami a nariadeniami vydanými vládou SR a hlavným hygienikom (nosenie rúšok, dezinfekcia, odstupy atď.) platných v čase konania skúšok.