Typ Akcie Zadávané Tituly Dátum a miesto konania Rozhodca Uzávierky Kontakt
Špeciálna výstava

Special Club Dog Show

CAJC, JCC, CAC, CC, R.CAC,

Víťaz špeciálnej výstavy mladých / Special Club Dog Show Youth Winner

Víťaz špeciálnej výstavy / Special Club Dog Show Winner

24.09.2022

Košice, Jazdecký areál UVLF

p. Víg Orsolya Uzávierka/

Deadline

12.09.2022

EMAIL

Propozície:

Doplňujúce informácie:

  • Špeciálna výstava bude mať obmedzenia, ktoré budú vychádzať z aktuálnych opatrení a nariadení vydaných vládou SR a hlavným hygienikom
  • Po výstave bude realizovaná kontrola chrupu a meranie kohútikovej výšky vopred prihlásených jedincov
  • Každé prihlásenie je potvrdené emailom po spracovaní. V prípade, že Vám potvrdenie prihlášky nebude do 5 dní od prihlásenia zaslané na email, ktorý ste zadali do prihlášky, kontaktujte nás na info@kchps.sk

Pre identifikáciu účelu platby prosíme nezabudnite uviesť variabilný symbol (príklady sú uvedené nižšie).

Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne aj do záverečných súťaží, prípadne aj na Kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky, poplatky môžete uhradiť v jednej platbe, uveďte prosíme všetky variabilné symboly!

Príklad 1:
Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne na kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky, ako variabilný symbol uvediete 6030 (VS výstavy je 60 a VS kontroly je 30)

Príklad 2:
Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne do záverečných súťaží, ako variabilný symbol uvediete 6070 (VS výstavy je 60 a VS súťaží je 70)

Príklad 3:
Ak prihlasujete psíka na výstavu a súčasne aj do súťaží a na kontrolu chrupu a meranie kohútikovej výšky, ako variabilný symbol uvediete 607030 (VS výstavy je 60, VS súťaží je 70 a VS kontroly je 30)