Typ Akcie Zadávané Tituly Dátum a miesto konania Uzávierka Kontakt
FSMPaR CCT 17.07.2022

PZ Chrasť, ktoré má v užívaní PO Uboč

10.07.2022

alebo do naplnenia počtu psov členmi

Ing. Renáta Karolová, PhD.

email renata.karolovauvlf@gmail.com

0915 984 634

Prejsť na výsledky akcií