Typ Akcie Zadávané Tituly Dátum a miesto konania Uzávierka Kontakt
CHSPS 03.04.2022,

PR Veľké Úľany, poľovnícky dom PZ Zlatý bažant Veľké Úľany

25.03.2021

alebo do naplnenia počtu psov členmi

Ing. Martin Sýkora

email

0918 333 573

Propozície:

Doplňujúce informácie:

Opatrenia a nariadenia v súvislosti s COVID-19: Klubové skúšky sa budú riadiť opatreniami a nariadeniami vydanými vládou SR a hlavným hygienikom (nosenie rúšok, dezinfekcia, odstupy atď.) platných v čase konania skúšok.

Prejsť na výsledky akcií